“ΑΤΡΑΚΤΟΣ”: Σεμινάριο για γονείς παιδιών Δημοτικού Σχολείου

Η διερεύνηση και η ανησυχία για τα αίτια και την αντιμετώπιση της νεανικής
παραβατικότητας, η παρουσίαση διαφορετικών προσεγγίσεων ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, η νοηματοδότηση του αθλητισμού ως μέσου πρόληψης των εξαρτήσεων και η αναζήτηση των τρόπων με τους οποίους εκφράζεται η ψυχική οικονομία μέσω
της τέχνης και πώς συνδέεται με την πρόληψη των εξαρτήσεων.

Αυτοί είναι οι άξονες της ημερίδας της Κυριακής 3 Μαρτίου 2024 στις 10:30π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κατερίνης με ομιλητές διακεκριμένους και καταξιωμένους στο πεδίο του ο καθένας.
Προσβλέπουμε στη συμμετοχή και στην κατάθεση απόψεων από κάθε
ενδιαφερόμενο στη συζήτηση στο τέλος.
Θα χορηγηθεί βεβαίωση.

Ετικέτες