Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Π.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο (18) του καταστατικού της Ε.Π.Μ., το Δ.Σ. του σωματείου που εδρεύει στην Κατερίνη με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ», ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη της να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα της Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, Πλατεία Πολιτισμού 1 (δίπλα στο 5ο Γυμνάσιο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ.
 2. Ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 3. Έγκριση ή μη των πεπραγμένων
 4. Λειτουργία Εφορειών
 5. Διάφορα θέματα – προτάσεις
  Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 στις 11:30 στον ίδιο χώρο.
  Με τιμή
  για το Δ.Σ. της Ε.Π.Μ.
  Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
  Ευθύμιος Μαυρίδης Αριστέα Κατανά
  Χρυσαργύρη