Δήμος Δίου-Ολύμπου: Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο μελέτης του Κανονισμού Καθαριότητας

Αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου-Ολύμπου (https://www.dion-olympos.gr/2023-diavoulefsi-kanonismos-kathariotitas/) το σχέδιο μελέτης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, όπως συντάχθηκε από το τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους με email στο [email protected] έως και τις 15 Ιουνίου 2023.

Ο Κανονισμός, μετά τις προτάσεις που θα συγκεντρωθούν από τη δημόσια διαβούλευση, θα περάσει προς συζήτηση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου είναι πλήρης, όσον αφορά στις αμοιβαίες υποχρεώσεις του Δήμου και των πολιτών, περιλαμβάνει το σύνολο των προβλέψεων των σχετικών νόμων για τη διαχείριση αποβλήτων και του εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και ακολουθεί τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.