Δήμος Δίου – Ολύμπου: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Η  πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το 2020 ανακοινώθηκε και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, ώρα 17:00 στο Λιτόχωρο.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

1. Παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέτης με τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Λιτοχώρου»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

2. Διαπίστωση ή μη αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των ακτών του Δήμου, προκειμένου να γίνει ανάθεση της εργασίας καθαρισμού μέσω ανοικτού διαγωνισμού.

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

3. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

4. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

5. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

6. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και προμηθειών

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

7. Αποσφράγιση προσφορών και επιλογή αναδόχου τραπεζικού ιδρύματος για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) τερματικών αποδοχής καρτών.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος

8. Έγκριση περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη (άρθρο 77 του Ν.3852/2010)

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

9. Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης και τοποθέτησης κώνων σήμανσης επί της οδού Ευαγγέλου Κοροβάγγου 4 στο Λιτόχωρο κατόπιν αίτησης του Κούκουλη Γεωργίου.

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος

10. Τροποποίηση (άρση απαλλοτρίωσης ή επανεπιβολή της) στην επέκταση της Λεπτοκαρυάς (Ο.Τ.224Β), (από αναβολή)

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

11. Διαπίστωση ή μη αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων, προκειμένου να γίνει η ανάθεση ενίσχυσης των υπηρεσιών μέσω ανοικτού διαγωνισμού

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

12. Δωρεάν παραχώρηση οχήματος απορριμματοφόρου στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

13. Επιβολή ή μη προστίμου στην «Σ. Μεντεκίδης Α.Ε.»

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Σαμαράς Κωνσταντίνος

14. Ορισμός μελών επιτροπών προμηθειών για το 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος