Δήμος Κατερίνης: Αναβαθμίζονται αισθητικά & λειτουργικά οι στάσεις αστικών λεωφορείων

Αίτημα για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» των δαπανών για τις παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διατύπωσε ο Δήμος Κατερίνης, με τη θετική γνωμοδότηση των συγκοινωνιών Αθηνών ΟΑΣΑ Α.Ε.

Ειδικότερα, στον πλήρη  και εμπεριστατωμένο φάκελο για την ένταξη του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα, που κατέθεσε η τεχνική υπηρεσία στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» προτείνεται η παρέμβαση σε 27 θέσεις στάσεων αστικών γραμμών με την αντικατάσταση υφιστάμενων, καθώς και την τοποθέτηση νέων σε σημεία που δεν υπάρχουν.

Οι νέες στάσεις θα διαθέτουν λειτουργικότητα και προσαρμογή στο περιβάλλον, ενώ θα παρέχουν πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο internet του Δήμου Κατερίνης.  Παράλληλα, θα παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών από τις καιρικές συνθήκες κατά το χρόνο αναμονής τους, ενώ θα εξασφαλίζουν ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Επιπλέον, οι υφιστάμενες στάσεις αναμένεται να αναβαθμιστούν εξ ολοκλήρου (στέγαστρα, καθίσματα φωτισμός κ.α.).

«Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα προς όφελος των πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ προχωράμε στην αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των στάσεων μέσα στην πόλη και σε οικισμούς, που εξυπηρετούν το πολυπληθές επιβατικό κοινό του Δήμου μας» επισημαίνει σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος.

Όπως προαναφέρθηκε ο προϋπολογισμός του έργου, ύψους 99.977,48 ευρώ με Φ.Π.Α. αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Οι παρεμβάσεις πρόκειται να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, που προσδιορίζεται να δρομολογηθεί σύντομα.