Δήμος Κατερίνης: Εκτεταμένες αναπλάσεις πεζοδρομίων στο νηπιαγωγείο Περίστασης

Σε εξέλιξη είναι από συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης, εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων έξω από σχολικά συγκροτήματα, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση μαθητών και την εύρυθμη διέλευση πεζών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες την τρέχουσα εβδομάδα επικεντρώθηκαν στην κατασκευή πεζοδρομίων στο Νηπιαγωγείο Περίστασης. Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν ήδη 35 μ. κρασπέδων, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα συνεχιστούν με την τοποθέτηση 130 τ.μ. κυβόλιθων.

Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Συμεωνίδης: «Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δημιουργούν ασφαλές περιβάλλον, για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς συμβάλλουν στην απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στα σχολικά κτίρια. Παράλληλα, εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές υποδομές, διευκολύνουν την καθημερινότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περίστασης».

Σημειώνεται ότι ανάλογες εργασίες προγραμματίζονται και υλοποιούνται σταδιακά σε όλο το εύρος  του Δήμου Κατερίνης.