Δήμος Κατερίνης: Ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Μέριμνα για δημότες που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν, ηλικιωμένους, ηλικιωμένες ή όσους/ες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν φροντίδας ή εξυπηρέτησης για μία σειρά καθημερινών αναγκών λαμβάνει άμεσα ο Δήμος Κατερίνης στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκυκλίου «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης –  Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19». 

Ουσιαστικά με το νέο μέτρο ο Δήμος Κατερίνης ενισχύει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, με ένα τηλέφωνο ως εξής:

το προσωπικό του Δήμου θα αξιολογεί το αίτημα και θα δίνει λύσεις σε θέματα, όπως παράδοση φαρμάκων, επείγουσες συνδιαλλαγές με το δημόσιο κ.α.

Ειδικότερα, καταγράφονται άμεσα οι κάτοικοι του δήμου, οι άποροι και οικονομικά αδύναμοι που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και διεκπεραίωσης αιτημάτων (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ στους κατοίκους που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού δίνουμε έμφαση στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και επιλύονται προβλήματα καθημερινότητας» τονίζει σε δήλωσή του Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος.