Δήμος Κατερίνης: Εργασίες αποκατάστασης & συντήρησης στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

Εργασίες αποκατάστασης και καλής συντήρησης εκτελούνται στο δημοτικό γήπεδο στο Α’ ΔΑΚ Κατερίνης. Στο πλαίσιο των εργασιών βρέθηκαν σφραγισμένα φρεάτια με ηλεκτρομηχανολογικό και άλλου είδους εξοπλισμό στο εσωτερικό τους.


Η δημοτική αρχή συνεχίζει τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υποδομών προκειμένου μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων να αποδοθεί σε αθλητές και σωματεία. Εξάλλου μετά από επισκευή παραδόθηκε και το ειδικό τρακτεράκι για την κάλυψη των γηπεδικών αναγκών.