Δήμος Κατερίνης: Μέριμνα & συστηματική φροντίδα για άρτιες υποδομές & φιλόξενες ακτές

Συστηματικά, αφενός για την οργάνωση των υποδομών, οι οποίες παρέχουν άνεση και όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στους επισκέπτες και αφετέρου για την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος, την καλή εικόνα των ακτών εν γένει μεριμνούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι αντιδημαρχίες Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Καθαριότητας αντίστοιχα, σε συνεργασία με τον πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο Παραλίας υλοποίησαν στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας παρεμβάσεις καθαρισμού των ακτών με μηχάνημα αμμοκαθαρισµού, φυτεύσεις εποχικών φυτών, συντήρησης του πρασίνου, του δημοτικού φωτισμού, καθώς και εργασίες ανάπλασης στις πλατείες, στα πάρκα και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της Παραλίας.

Γενικότερα, σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου και εν όψει της υποδοχής επισκεπτών για την περίοδο των εορτών του ΠΑΣΧΑ, τα συνεργεία νωρίτερα από κάθε φορά έχουν πιάσει δουλειά, προκειμένου οι υποδομές να είναι καθ’ όλα έτοιμες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κατερίνης, πέρα από τον καθαρισμό και τη διαρκή συντήρηση υποδομών, η προσφορά υπηρεσιών, που βελτιώνει την εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα εντατικοποιηθεί και θα επικεντρωθεί στο προσεχές διάστημα μεταξύ άλλων, στις επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, κάδων απορριμμάτων, σημείων πρόσβασης και στάθμευσης για ΑΜΕΑ, καθώς και ασφάλειας στο σύνολο της παραλιακής ζώνης.

Όπως έχει επισημανθεί από τον Δήμαρχο Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμο: «Η φροντίδα για την προετοιμασία του συνόλου των υποδομών στο παραλιακό μέτωπο, ζητήματα καθημερινότητας που συνδέονται με την εικόνα που αποκομίζουν οι επισκέπτες από τον τόπο μας τίθενται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της διοίκησης του Δήμου μας και επιδιώκεται να συνδυαστούν με την αποτελεσματικότερη προώθηση και προβολή του τόπου ως τουριστικού προορισμού».