Δήμος Πύδνας-Κολινδρού: Αναστέλλεται για 14 ημέρες η χρήση όλων των σχολικών, δημοτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων του

Ως γνωστόν, στο πλαίσιο των λαμβανομένων μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού, έχει ανασταλεί επί 14ήμερο η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού. Κατόπιν τούτου αναστέλλεται για την ίδια χρονική περίοδο και η παραχώρηση χρήσεως όλων των χώρων των σχολικών, δημοτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητος ή εκδηλώσεως. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται τα αγωνιστικά Τμήματα τα οποία έχουν άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι Διοικήσεις των Τμημάτων να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες των αντιστοίχων Ενώσεων και Ομοσπονδιών.