Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  αποφάσισε να δημιουργήσει ο Δήμος Κατερίνης

Αντιδήμαρχος, Ελίνα Διαμαντοπούλου: Σημαντικό βήμα που θα συμβάλει και στην τουριστική ανάπτυξη

Τη δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού, Ελίνας Διαμαντοπούλου.

Η απόφαση/πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, θα σταλθεί στα αρμόδια υπουργεία για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας στον Δήμο Κατερίνης (η μεταφορά σχετίζεται με αρμοδιότητες που αφορούν τον γεωγραφικό χώρο του Δήμου). Επίσης, με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, θα συσταθεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο θα φέρει την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κατερίνης» με έδρα τον Δήμο Κατερίνης.

Όπως αναφέρει στην εισήγησή της η κ. Διαμαντοπούλου, μέχρι και σήμερα, η αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών στα όρια του Δήμου γίνεται μέσω του Λιμενικού Ταμείου Ν.Πιερίας. Ωστόσο, λόγω των αρμοδιοτήτων αυτού σε περισσότερους του ενός Δήμου και λόγω της μη επαρκούς στελέχωσής του, εντοπίζεται α) αδυναμία υλοποίησης έργων και έλλειψη χρηματοδοτήσεων, β) αδυναμία αξιοποίησης πόρων και ένταξης λιμενικών υποδομών σε έναν ολοκληρωμένο κεντρικό σχεδιασμό, γ) αδυναμία παρακολούθησης της είσπραξης των αναγκαίων εσόδων από λιμενικά τέλη κλπ., δ) αδυναμία παρακολούθησης και ελέγχου όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες της θαλάσσιας δραστηριότητας κλπ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των αδυναμιών του Λιμενικού Ταμείου Ν.Πιερίας είναι να μην προσφέρονται οι απαραίτητες υπηρεσίες στους χρήστες του λιμανιού χωρικής αρμοδιότητας του Δ.Κατερίνης αλλά και να μην επιτυγχάνεται ο στόχος της Τοπικής Ανάπτυξης.

Μετά την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ελίνα Διαμαντοπούλου, δήλωσε: «Η νέα Δημοτική Αρχή επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος για δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην Κατερίνη, με στόχο να εξασφαλιστούν και αξιοποιηθούν λιμενικοί πόροι και άλλα έσοδα που θα φέρουν τοπική ανάπτυξη. Τέτοιοι πόροι είναι οι επιχορηγήσεις, οι εισπράξεις λιμενικών τελών, πρόσοδοι από αξιοποίηση περιουσίας του Ταμείου, καθώς επίσης και χρηματοδοτήσεις από προγράμματα. Επομένως, η δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον Δ.Κατερίνης είναι ένα σημαντικό βήμα για εξασφάλιση νέων πόρων που θα συμβάλουν και στην τουριστική μας ανάπτυξη»