Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων & ηλεκτροδότησης στον Πλαταμώνα (Οδός Φρουρίου-Stavento) την Πέμπτη 25 Μαΐου λόγω έργων

Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 και ώρες 08:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή “Οδός Φρουρίου – Stavento” στον Πλαταμώνα, λόγω εργασιών.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή Φλοίσβου, επί της οδού Φρουρίου στον Πλαταμώνα (ώρες 09:00 – 12:00).