Διευκρινίσεις από τη ΔΕΥΑΚ για το νερό του Κορινού

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων περί της μη καταλληλότητας για ανθρώπινη κατανάλωση  του χορηγούμενου από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  ύδατος στον Κορινό υπεύθυνα ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Συνοπτική περιγραφή:

Ο Κορινός αντιμετωπίζει διαχρονικά ορισμένα θέματα ως προς την θολερότητα του νερού από τις υδρευτικές του υποδομές. Συγκεκριμένα, μετά από χρονικό διάστημα περίπου 2ετών εμφανίζεται συσσώρευση φερτών υλικών αργυλικής μορφής (κόκκινου χρώματος) στη δεξαμενή ύδρευσης του.

Τα φερτά προέρχονται από το αντλούμενο νερό των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων. Η γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση Αγ. Παρασκευή είναι αυτή η οποία παροχετεύει κατά κύριο λόγο τον Κορινό. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός για τον καθαρισμό της δεξαμενής ύδρευσης σε ετήσια βάση.

Η γεώτρηση της Αγ. Παρασκευής κατά το 2005 ήταν εξοπλισμένη με αντλητικό συγκρότημα ισχύος 50hp. Ακολούθως το 2017 αντικαταστάθηκε το αντλητικό συγκρότημα ισχύος 50hp με νέο μικρότερης ισχύος 40hp. Βέβαια το αναχρονιστικό αντλητικό συγκρότημα όπως και τα απομακρυνθέντα καλώδια τροφοδοσίας του (μήκους περίπου 320μ) δεν βρέθηκαν πουθενά. Απόρροια της τοποθέτησης μικρότερης ισχύος αντλητικού συγκροτήματος ήταν να αντλείται μικρότερη ποσότητα ύδατος προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση του Κορινού.

Το τελευταίο διάστημα ο Κορινός αντιμετώπισε προβλήματα ομαλής υδροδότησης (έλλειψη επάρκειας και θολερότητας). Για το λόγο αυτό, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. άμεσα προέβη σε διαδικασία εξαγωγής του αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 40hp. με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας του. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι η αντλία είχε καταστραφεί. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προχώρησε σε διαδικασία αντικατάστασης της αντλίας και παράλληλα σε καθάρισμα των στελεχών (σωλήνων) της γεώτρησης από τις επικαθίσεις κόκκινου χώματος (αργιλικά εδάφη). Ταυτόχρονα στις 29.01.2020 προέβη σε καθαρισμό-air lift της γεώτρησης με την χρήση κομπρεσέρ σε όλο το βάθος της (182μ).

Στις 30.01.2020 έγινε τοποθέτηση νέου αναβαθμισμένου αντλητικού συγκροτήματος 60hp (Ευρωπαϊκής προέλευσης) με σκοπό την αναβάθμιση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αντλούμενου ύδατος.

Τα απομακρυνθέντα καλώδια και το αναχρονιστικό αντλητικό συγκρότημα μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται στον χώρο του αντλιοστασίου της Ανδρομάχης.

Η κεντρική δεξαμενή της ύδρευσης του Κορινού κάθε χρόνο εντός του Απριλίου καθαρίζεται από τα φερτά υλικά και τις επικαθήσεις του νερού των γεωτρήσεων. Εφέτος λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης με τον Κορωνοϊο δεν καθαρίστηκε η εν λόγω δεξαμενή. Παρόλα αυτά μετά τον εορτασμό του Άγιου Πάσχα θα προβούμε σε καθαρισμό της δεξαμενής αφού προηγουμένως ενημερωθούν οι καταναλωτές για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Με τον καθαρισμό της υδρευτικής δεξαμενής θα βελτιωθεί η κατάσταση του χορηγούμενου νερού στο δίκτυο. Δυστυχώς το δίκτυο διανομής του Κορινού είναι απαρχαιωμένο και εξαρχής λάθος σχεδιασμένο. Από το κεντρικό αγωγό που ξεκινά με διατομή Φ200mm καταλήγουμε σε έναν αγωγό διατομής μόλις Φ110mm. Από αυτούς τους κεντρικούς αγωγούς παροχετεύονται οι παράλληλοι δρόμοι με αγωγούς ιδιαίτερα μικρών διατομών δηλ. Φ80 και Φ60 ενώ υπάρχουν και αρκετοί σιδεροσωλήνες. Αυτός ο στραγγαλισμός των δικτύων έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία αργιλικών επικαθήσεων στην εσωτερική πλευρά των αγωγών. Ως εκ τούτου σε περιπτώσεις διακοπών λόγω βλαβών και επαναπλήρωσης των αγωγών με νερό η πίεση του νερού έχει ως αποτέλεσμα την αποκόλληση τμημάτων αυτών των επικαθίσεων και την αύξηση στη θολερότητα του νερού.

Με σκοπό τον περιορισμό της έντασης του φαινομένου συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχουν προβεί σε τοποθέτηση 10 δικλείδων καθαρισμού στα τερματικά των αγωγών. Η τοποθέτηση του παλαιού δικτύου ύδρευσης κάτω από πεζοδρόμια δυσχεραίνει την κατασκευή περισσοτέρων δικλείδων καθαρισμού. Οι συγκεκριμένοι εκκενωτές του δικτύου ανοίγουν με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δυο φορές την εβδομάδα και για διάστημα μιας ώρας με σκοπό τον καθαρισμό του δικτύου. Σε όλες τις ενέργειες που προβαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι πάντα ενήμερος και ο Προεδρος του Κορινού κ. Μορθανάσης Ι.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της και αφού ενημερώθηκε από του Υπηρεσιακούς Παράγοντες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και κατανόησε το πρόβλημα επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και διαμέσου της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνέταξε και ωρίμασε μελέτη συνολικής αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Κορινού. Αντίγραφο της συγκεκριμένης μελέτης ύψους 2.108.000€ παραδόθηκε ιδιοχείρως από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προς τους τοπικούς παράγοντες και τον Πρόεδρο του Κορινού.

Δυστυχώς η διαμορφωθείσα έκτακτη κατάσταση με την πανδημία του κορωνοϊου δεν επέτρεψε την ένταξη της συγκεκριμένης μελέτης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εντούτοις ο Δήμαρχος Κατερίνης έχοντας ως προσωπικό στοίχημα την χρηματοδότηση και κατασκευή του θεμελιώδους αυτού έργου για τον Κορινό επιδιώκει την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με Υπουργική υπογραφή. Ως εκ τούτου η θετική έκβαση της εξεύρεσης χρηματοδότησης για το έργο λαμβάνεται ως δεδομένη. 

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  υιοθετώντας την πρόταση των Υπηρεσιακών παραγόντων ήρθε σε επαφή με καταξιωμένους μελετητές και κατασκευαστές συστημάτων φίλτρων και μονάδων διύλησης υδάτων. Πρόθεση είναι η άμεση κατασκευή και τοποθέτηση ενός συστήματος το οποίο θα φροντίζει για την προετοιμασία του νερού της δεξαμενής έτσι ώστε να είναι απαλλαγμένο από τα αιωρούμενα που προκαλούν την θολερότητα. Καταυτό τον τρόπο η υλοποίηση του μεγαλόπνοου έργου της αντικατάστασης ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης του Κορινού θα έχει πραγματικά προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους και επισκέπτες του όμορφου Κορινού.

Μέχρι την στιγμή της ολοκλήρωσης των αναγκαίων έργων η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα προβεί σε καθαρισμό της υδρευτικής δεξαμενής, θα συνεχίσει την εκκένωση-καθαρισμό του δικτύου ύδρευσης δυο φορές την εβδομάδα και θα διεξάγει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις υδάτων με το συνεργαζόμενο πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων.

Σημειώνεται προς αποκατάσταση της αλήθειας πως τα αποτελέσματα των αναλύσεων (φυσικοχημική, μικροβιολογική και ανάλυση επιμολυντών) της τελευταίας (26.03.2020) δειγματοληψίας φανέρωσαν πως το χορηγούμενο νερό στον Κορινό είναι πλήρως εναρμονισμένο στα όρια που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία. Αντίγραφο των αναλύσεων δύναται να χορηγηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υπό την προϋπόθεση πως δεν θα τύχουν ευρείας δημοσίευσης μιας και διέπονται από την σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Με ευχές για τον εορτασμό της ευλογημένης Ανάστασης ζητάμε την κατανόηση των συνδημοτών μας.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Μπουσνάκης Αστέριος