Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου – Ολύμπου την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

Σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023. Η πρώτη συνεδρίαση, η οποία είναι ειδική, θα ξεκινήσει στις 18.30 και έχει ως μοναδικό θέμα συζήτησης, “Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022 Δήμου Δίου-Ολύμπου”. Εισηγητές είναι οι: Καμπούτας Νικόλαος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, προϊσταμένη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Αμέσως μετά με ώρα έναρξης 19.30 θα ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση τολυ Δημ. Συμβουλίου στην οποία θα συζητηθούν συνολικά 16 θέματα όπως καταγράφονται στην πρόσκληση.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
3. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
4. Παράταση του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (Α.Π.Ε.) του έργου : «Έργο ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
6. Ανάκληση της 201/2023 ΑΔΣ και 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023
Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή
8. 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
9. Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ α’ και β’ εξαμήνου 2023
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
10. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης 24.500 τ.μ. στη θέση Ξηροκάμπι Κονταριώτισσας
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
11. Γνωμοδότηση Δήμου Δίου-Ολύμπου επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14280/2023)
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
13. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14146/2023)
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
14. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13509/2023)
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
15. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13626/2023)
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
16. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13657/2023)
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία