Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για την λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Σε ειδική συνεδρίαση καλούνται σήμερα, 27-2-2024, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κατερίνης στην οποία η Δημοτιοκή Αρχή θα λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα της. Είναι μ ια διαδικασία ελέγχου που καθιέρωσε το τελευταίος τοποιοιητικός νόμος για την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Ν. 5056/2023 και συγκεκριμένα το άρθρο 7 του νόμου αυτού.  Η ειδική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κατερίνης

Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθούν έως δέκα (10) θέματα, τα οποία θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία θα τεθούν από τους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και στα οποία θα απαντήσει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο από την οποία θα προκύπτουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά κάτω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους, θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης