Ενημέρωση Καταφυγιωτών από τον πρόεδρο της Τ.Κ. κο Τζέλλα Ιωάννη

Αγαπητοί Καταφυγιώτες,

Λόγω της εμπιστοσύνης που δείξατε προς το πρόσωπο μου ώστε να με εκλέξετε Πρόεδρο της ιστορικής και μαρτυρικής Τ.Κ. Καταφυγίου, θεωρώ καθήκον μου να επικοινωνώ μαζί σας τακτικά και να σας ενημερώνω για όλες τις δράσεις μου που μόνο σκοπό έχουν την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που απασχολούν το Καταφύγι.  Από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου της Τ.Κ Καταφυγίου και μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, συμμετείχα σε τρία Δημοτικά Συμβούλια για θέματα που αφορούσαν το Καταφύγι και συγκεκριμένα:

Στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έθεσα τα ζητήματα της πυρασφάλειας, της κοπής δένδρων και των χόρτων εντός της Κοινότητας και τον καθαρισμό των ρεμάτων, εργασίες που έχουν να γίνουν χρόνια στο χωριό μας με αποτέλεσμα να παρουσιάζει όχι μόνο μία απαράδεκτη εικόνα αλλά σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνη από πλευράς πυρασφάλειας. Επισήμανα ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ υψηλός και απαιτείται άμεση δράση του Δήμου. Επίσης ζήτησα να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης, καθώς και την απομάκρυνση  των σκουπιδιών από το γήπεδο ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Παράλληλα έθεσα το θέμα της επαναπρόσληψης του Πασχάλη Σωκράτη στα γενικά καθήκοντα τα οποία εκτελεί, τα  οποία άπτονται των άμεσων και συνάμα λειτουργικών αναγκών του Καταφυγίου.

Επίσης, ζήτησα να υπάρχει ένας γιατρός γενικής ιατρικής μια φορά την εβδομάδα κατά τους θερινούς μήνες και να γίνει συντήρηση και επέκταση του Δημοτικού φωτισμού. Όσον αφορά το διατηρητέο κτίριο του Σχολείου απαίτησα να συνδεθεί με παροχή τριφασικού ρεύματος για να αντιμετωπίζονται οι κάθε είδους λειτουργικές ανάγκες και να επαρκεί η ηλεκτροδότηση για τις εκδηλώσεις που γίνονται σε αυτό. Επίσης ζήτησα την λειτουργία του καλοριφέρ στο Σχολείο (το οποίο είχε να λειτουργήσει χρόνια) ώστε να αντιμετωπιστούν και τα ζητήματα υγρασίας που προκύπτουν.

Για τα μεγάλα θέματα όσο και κοστοβόρα που αφορούν το χωριό έθεσα τα εξής ζητήματα:

1. Ανακαίνιση και προσθήκη κατ’ επέκταση του εκθεσιακού κτιρίου “Κατοικία Αλεξίου Ζορμπά” οποία προϋπολογίστηκε με το ποσό των 435.000€ . Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα ΟΧΕ. Το έργο είναι ώριμο και μόλις ανοίξει το πρόγραμμα θα υποβληθεί για χρηματοδότηση η υπάρχουσα μελέτη του Δήμου. 

2. Αποκατάσταση και συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Καταφυγίου ύψους 350.000€. Το έργο προβλέπεται να ξεκινήσει φέτος την Άνοιξη. Ζητήθηκαν από το Δήμο οι σχετικές μελέτες ώστε αφού επισημανθούν οι δρόμοι στους οποίους θα γίνει παρέμβαση, να είναι δυνατή η παρακολούθηση του έργου. Σημειώνεται ότι η αρχική χρηματοδότηση ήταν ύψους 500.000€, εκ των οποίων τα 150.000€ αφορούσαν την Αγία Κυριακή. Το σύνολο του κονδυλίου το διασφάλισε ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών (και νυν Βουλευτής Κοζάνης) κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος.

3. Αγροτική οδοποιία – Λιβάδια. Ζήτησα να μπει σε πρόγραμμα κατά την τρέχουσα χρονιά η συντήρηση και η ασφαλτόστρωση των αγροτικών δρόμων στα Λιβάδια όπως έγινε σχεδόν στο σύνολο των αγροτικών δρόμων του Βελβεντού.

4. Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πρότεινα να μπει σε κωδικό που προβλέπει μελέτες και η μελέτη της  διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Καταφυγίου για την καλύτερη εκμετάλλευση των πλούσιων πηγών μας και να μην χάνονται αδικαιολόγητα τα νερά της περιοχής μας.

5. Καθαρισμός-συντήρηση και τοποθέτηση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στις δεξαμενές ύδρευσης. Είναι επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός των δύο δεξαμενών από τις οποίες υδροδοτείται το χωριό αλλά και γενικότερα ο χώρος του υδραγωγείου, καθώς και η τοποθέτηση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης ώστε αυτή να γίνεται με συστηματικό τρόπο σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής και όχι με ανθρώπινο χέρι κατά το δοκούν.

6. Κατά την συζήτηση της Λογοδοσίας, απευθυνόμενος τόσο προς τον Δήμαρχο όσο και την αρμόδια υπηρεσία, ζήτησα μετ’ επιτάσεως οι λογαριασμοί ύδρευσης των σπιτιών του Καταφυγίου να αποστέλλονται ταχυδρομικώς κατ’ έτος, ώστε να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. Ασφαλώς εδώ τίθεται το ερώτημα: κατά πόσο ήταν νόμιμες οι προσαυξήσεις, που χρεώθηκαν εν αγνοία των Καταφυγιωτών, χωρίς ουδεμία προηγούμενη ενημέρωση τους για τις οφειλές τους?

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία όλων των παραπάνω έργων θα γίνεται συστηματική παρακολούθηση από εμένα και τους συνεργάτες μου και στη συνέχεια τακτική ενημέρωση των πολιτών.

O Πρόεδρος της Τ.Κ. ΚαταφυγίουΤζέλλας Ιωάννης