Δικαιώνονται οι παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Πιερίας σε ότι αφορά τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων

Σε μικρό χρονικό διάστημα μία ακόμη παρέμβαση του Επιμελητηρίου Πιερίας καρποφόρησε.

Συγκεκριμένα με την από 27 -3- 2020 επιστολή μας προς τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, εισηγηθήκαμε, προβάλλοντας ρεαλιστικά επιχειρήματα, την ένταξη στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης όλων των πληττομένων από την πανδημία επιχειρήσεων.

Ανεξαρτήτως εάν ο ΚΑΔ αυτών των επιχειρήσεων είναι  κύριος ή δευτερεύων.

Το αποτέλεσμα υπήρξε θετικό και ωφελήθηκε μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, αφού όπως ανακοινώθηκε, από τις 30-3-2020 , οι επιχειρήσεις – εργοδότες με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας θα μπορούν να εντάσσονται στη Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι  προκύπτει σαφές οικονομικό όφελος τόσο για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, όσο και τους εργαζόμενους σε αυτές .

Διότι οι μεν πληττόμενες επιχειρήσεις παύουν να επιβαρύνονται με το βάρος της μισθοδοσίας, οι δε εργαζόμενοι, διατηρώντας τη θέση τους στην επιχείρηση , θα αποζημιώνονται από το κράτος.

Εκτιμούμε ότι με τέτοιου είδους παρεμβάσεις και λύσεις ,που αφορούν στην πραγματική οικονομία, θα ξεπεράσουμε όλοι μαζί την κρίση ,με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου