Ηλεκτρονικές διευκολύνσεις Επιχειρηματιών του δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών που λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού, ο δήμος συμβλήθηκε με Τράπεζα προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της “Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων “. Η “Πλατφόρμα” αυτή που αναπτύχθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε. και συναρμόδια Υπουργεία, δίδει τη δυνατότητα για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό και την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Μέσω της “Πλατφόρμας”, οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στο τέλος επί του ακαθαρίστων εσόδων ή στο τέλος παρεπιδημούντων το οποίο είναι υπόχρεες να καταβάλουν σύμφωνα με την υποβληθείσα περιοδική τους δήλωση στην ΑΑΔΕ., έχουν  τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση και να πληρώνουν ηλεκτρονικά το αναλογούν τέλος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η προσπάθεια για την αναβάθμιση του δήμου Πύδνας-Κολινδρού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών συνεχίζεται.