Η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λ. Μενδώνη σχετικά με την Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη στο Μακρύγιαλο Πιερίας

στην αναφορά της Βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς κ. Σίας Αναγνωστοπούλου

Παρατίθεται παρακάτω η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λ. Μενδώνη στην αναφορά της Βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς κ. Σίας Αναγνωστοπούλου σχετικά με την Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη στο Μακρύγιαλο Πιερίας.
«Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1415/13.3.2024 Αναφοράς της Βουλευτού κας Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ο ισχυρισμός της κ. Βουλευτού ότι «το κτίριο της Μουσειακής Αποθήκης παραμένει ελλιπές με πολλά προβλήματα και χωρίς την κρατική υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει συγκριτικά με τη σπουδαιότητα των ευρημάτων της βόρειας Πιερίας» δεν ευσταθεί: Το ΥΠΠΟ επενδύει τα τελευταία χρόνια συστηματικά στην εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμισή της,
διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας.


Ειδικότερα, το 2022 εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών του έργου «Εξοπλισμός και λειτουργία της Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης στον Μακρύγιαλο Πιερίας», προϋπολογισμού 96.717,67 ευρώ, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας για την υλοποίηση εργασιών και προμηθειών, που κρίνονταν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του εξοπλισμού του κτηρίου της Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης στον Μακρύγιαλο Πιερίας. Το έργο περιελάμβανε υποστήριξη- έκθεση
αντικειμένων επί βάθρων εντός μουσειακών προθηκών, προστατευτικές επιφάνειες για την ασφάλεια και προστασία αντικειμένων επί σταθερού συστήματος αποθήκευσης ημιβαρέος τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις για τις ανάγκες της έκθεσης στον όροφο του κτιρίου και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.
Επιπροσθέτως, το ΥΠΠΟ υποστηρίζει την πρόσληψη αναγκαίου ΙΔΟΧ προσωπικού για τις εκάστοτε ανάγκες, έτσι όπως διατυπώνονται από την κάθε Υπηρεσία. Ειδικά, για το έτος το 2024, εκδόθηκε η αριθ. ΥΠ.ΠΟ/75537/21.02.2024 απόφαση κατανομής, σύμφωνα με την
οποία κατανέμονται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, προς πλήρωση, δεκαεννέα (19) και μία (1) θέσεις, των ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, Ημερήσιων Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων αντίστοιχα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών.
Αναφορικά με τα επιμέρους ερωτήματα για την λειτουργία της Επισκέψιμης
Μουσειακής Αποθήκης στον Μακρύγιαλο Πιερίας, σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους ανοίγει για το κοινό και η κυρίως έκθεση στον χώρο 4του ορόφου, η οποία δομείται γύρω από τις δύο πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις της βόρειας
Πιερίας, και περιλαμβάνει δύο εκθεσιακές ενότητες (“Γραφή από την αρχαία Μεθώνη” και “Ταφικά σύνολα από τα νεκροταφεία της Πύδνας και της ‘χώρας’ της”), με ιδιαιτέρως σημαντικά από αρχαιολογική άποψη ευρήματα. Ακολουθεί η απόδοση στο κοινό της εκθεσιακής ενότητας των νεολιθικών οικισμών της βόρειας Πιερίας, το οποίο σταδιακά θα εμπλουτιστεί με ευρήματα από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.
Αναφορικά με τη σήμανση του κτιρίου, διευκρινίζεται ότι, πέρα από τις
προβλεπόμενες στο πλαίσιο του έργου αναμνηστικές πινακίδες στην είσοδο του κτιρίου και στη ΒΑ πλευρά του αύλειου χώρου, υπάρχει αναρτημένη στην πρόσοψη μεγάλη πληροφοριακή πινακίδα τύπου banner, συμβατή με τον χαρακτήρα και το ύφος του κτιρίου, ευδιάκριτη από ικανοποιητική απόσταση, και φωτιζόμενη κατά τις νυχτερινές ώρες.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Εφορεία, τα τραπέζια τύπου Α και Β και τα
στοιβαζόμενα ξύλινα καθίσματα στον όροφο της Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης Μακρυγιάλου αποτελούν μέρος του εξοπλισμού του κτιρίου και η κατανομή τους στο χώρο έχειπραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή της εγκεκριμένης μουσειογραφικής και μουσειολογικής μελέτης. Η χρήση τους εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, απεδείχθησαν δε ιδιαιτέρως χρήσιμα
και λειτουργικά κατά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολλώ δε μάλλον στη μετα-covid εποχή, για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού των μαθητών/-τριών. Ο χώρος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζεται από την αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων Πιερίας, βάσει της δομής και διάρθρωσης του εκάστοτε προγράμματος και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια αμφότερων των αρχαιοτήτων και των συμμετεχόντων σε αυτά.
Επιπλέον, είναι ευνόητο ότι οι βιβλιοθήκες των Εφορειών Αρχαιοτήτων εξυπηρετούν πρωτίστως τις ανάγκες τεκμηρίωσης του αρχαιολογικού υλικού και δεν δύνανται να λειτουργούν ως ανοιχτές για το ευρύ κοινό.
Τέλος, όλα τα εκτεθειμένα ευρήματα διαθέτουν δίγλωσσο υπομνηματισμό
(ελληνικά/αγγλικά), ενώ η Εφορεία έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για να μεταφραστούν στην αγγλική γλώσσα τα μεγάλα επιτοίχια γραφιστικά και οι πληροφοριακές πινακίδες πλάτης των προθηκών μουσειακού τύπου, που διαθέτουν κείμενα μεγάλα, την έκταση των οποίων επιβάλουν λόγοι νοηματικοί.
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι το ΥΠΠΟ στηρίζει την λειτουργία της Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης στον Μακρύγιαλο, μια υποδομή που επιτρέπει την προστασία, φύλαξη, μελέτη και συντήρηση των σημαντικών αρχαιοτήτων της βόρειας Πιερίας, καθιστώντας παράλληλα προσβάσιμο στο ευρύ κοινό το πολιτιστικό αυτό απόθεμα.»
Θεωρούμε πως η εν λόγω απάντηση είναι πολύ θολή, ελλιπής και παραπλανητική σε πολλά σημεία, όπως στο ότι υπάρχουν 19+1 θέσεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ. Αυτές οι θέσεις εποχιακών αρχαιοφυλάκων δεν αφορούν στην Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη (ΕΜΑΜ), παρά μόνο στο αρχαίο Δίον και στο κάστρο του Πλαταμώνα, όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί.
Στην ΕΜΑΜ και στους αρχαιολογικούς χώρους της βόρειας Πιερίας δεν προβλέφθηκε καμία θέση εργασίας και για φέτος. Επίσης, ο μουσαμάς (banner) που τοποθετήθηκε δεν αντικαθιστά την προβλεπόμενη σήμανση που οφείλει να έχει ένα δημόσιο κτίριο μουσειακού χαρακτήρα. Δυστυχώς δεν γίνεται πουθενά αναφορά σχετικά με την άθλια εξωτερική εικόνα
του χώρου, ούτε για τα ευρήματα που βρίσκονται σε άλλα Μουσεία της Ελλάδας, όπως στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (αποθήκες και συλλογή «Ο χρυσός των Μακεδόνων»). Θα λέγαμε ότι είναι σχήμα οξύμωρο να δίνονται 96.717,67 ευρώ για ένα κτίριο που δεν έχει κάποια ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, χωρίς επισκεψιμότητα, προσβασιμότητα και προβολή, για την οποία δεν γίνεται εδώ καθόλου μνεία.
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΙΕΡΙΑΣ