Η Διαφανής Διαχείριση των Δημόσιων Λογαριασμών στο επίκεντρο πιλοτικής δράσης που υλοποιεί ο Δήμος Κατερίνης

Τον Δήμο Κατερίνης, στην  εναρκτήρια συνάντηση  όλων των ομάδων του έργου TOKEN (Διαφανής διαχείριση των δημόσιων λογαριασμών – Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services), η οποία διεξήχθη στο Βερολίνο, εκπροσώπησε ως μέλος της Συνέλευσης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γιώργος Τσιαλός.

Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης που θα αναπτυχθεί στο Δήμο Κατερίνης είναι το  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από την Πολωνία, τη Δανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία.

«Στο Δήμο Κατερίνης συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα και δράσεις που αναδεικνύουν την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων» τονίζει σε δήλωσή του με αφορμή την υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος.

Αναφερόμενος στην ταυτότητα της δράσης ο κος Τσιαλός διευκρίνισε ότι: «[…]αφορά  την εφαρμογή μιας διαδικασίας που αναμένεται επικεντρωθεί στην εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, στην αύξηση της εμπιστοσύνης και στην εναρμόνιση των οικονομικών στοιχείων που συλλέγονται από τις διάφορες οργανικές μονάδες δημόσιων δαπανών στο σύνολο του δήμου».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, απόρροια των εργασιών θα είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων που τροφοδοτούνται από blockchain τεχνολογίες. Η εξέλιξη αυτή  θα επιτρέψει στους δημόσιους υπάλληλους, καθώς και στους δημότες να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο το ύψος των δαπανών. Εξάλλου, το σύστημα θα φέρει δοκιμές ελέγχου που θα βοηθήσουν τους πολίτες και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής από τρίτους φορείς να μάθουν πώς δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια.

 Παράλληλα, το έργο θα περιλαμβάνει διαδικασίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Δημότη με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες να συμμετέχει στην επιλογή δράσεων που αφορούν και την κατανομή του προϋπολογισμού και την επιλογή στην κατεύθυνση πόρων σε δράσεις που σχετίζονται με τον Πολιτισμό, την Υγεία, Κοινωνική Πολιτική, Περιβάλλον κ.α.

Η διάρκεια υλοποίησης  του έργου είναι 36 μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός, που αφορά το Δήμο Κατερίνης είναι 126.000,00€ και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «HORIZON 2020».   

Τέλος, στο πλαίσιο της συνάντησης στο Βερολίνο έγιναν συζητήσεις, διερευνητικές επαφές και τεχνικές συναντήσεις με τον οργανισμό Fiware, καθώς και με εκπροσώπους του Δήμου Σανταντέρ της Ισπανίας για τις Έξυπνες Πόλεις ( Smart Cities ) και τη δυνατότητα υλοποίησης τεχνολογιών για τις εφαρμογές της έξυπνης πόλης στην Κατερίνη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γιώργος Τσιαλός και ο επιστημονικός συνεργάτης του Δημάρχου Δαμιανός Καλπακίδης.