Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής οριστικοποιεί το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κατερίνης

Με θέμα «Οριστικοποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κατερίνης» καλούνται σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κατερίνης που θα πραγματοποιηθεί στις  07 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κατερίνης.