Θεραπεία της ασβεστοποιού τενοντίτιδας του ώμου

του Χειρουργού Ορθοπεδικού Γεωργίου Κόκκινου

ID:79402189

Αποτελεί μία ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση, η οποία είναι αγνώστου αιτιολογίας και αφορά κυρίως τον τένοντα του υπερακάνθιου μυός.

Σχετικά με την συμπτωματολογία παρατηρείται μία ελαφρά υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών.

Στο συνήθη απεικονιστικό έλεγχο με απλές ακτινογραφίες του πάσχοντος ώμου αποκαλύπεται η χαρακτηριστική ασβεστοποίηση του τένοντα.

Εκδηλώνεται σε τρία στάδια: το στάδιο προ της ασβεστοποίησης, το στάδιο της ασβεστοποίησης και το στάδιο μετά την ασβεστοποίηση.

Ο κανόνας για την αντιμετώπισή της είναι η μή χειρουργική θεραπεία που συνίσταται σε φυσικο-θεραπεία και τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών.

Ο συνδυασμός, μετά από υπερηχογραφική εντόπιση της επασβέστωσης, του κατακερματισμού με τα ταυτόχρονη έγχυση κορτικοστεροειδούς και λιδοκαϊνης είναι μία καταξιωμένη ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας. Η βελόνα καθοδηγείται προς το κέντρο  της επασβέστωσης και ακολουθούν μικρού εύρους κρούσεις για τον κατακερματισμό αυτής ενώ ταυτοχρόνως χορηγείται το διάλυμα του κορτικοστεροειδούς .

Είναι μία ασφαλής μέθοδος με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, άνω του 80% έως και 90 %  με σχετικά μικρές επιπλοκές δεδομένου ότι η διαδικασία όλη γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες.

Καλό θα είναι βέβαια να ακολουθήσει αμέσως μετά, συγκεκριμένου τύπου φυσικοθεραπευτική αγωγή π.χ. Νευρομυική επανεκπαίδευση.

Ο ακτινολογικός επανέλεγχος γίνεται στις 5 εβδομάδες, στις 10 εβδομάδες και στο έτος.