Θετικές εξελίξεις για τους κτηνοτρόφους από την παρέμβαση του Σπύρου Κουλκουδίνα

Σημαντικές και θετικές εξελίξεις για τους κτηνοτρόφους, μέσα από την έγγραφη απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Κελέτση στο Βουλευτή Πιερίας κ.Σπύρο Κουλκουδίνα που είχε προχωρήσει σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, καταθέτοντας μάλιστα και  προτάσεις.

Συγκεκριμένα:

1ον) Ο κ.Κουλκουδίνας είχε θέσει το ζήτημα της αποζημίωσης των κτηνοτρόφων που υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Το Υπουργείο στην απάντηση του, ανακοινώνει ότι ενεργοποιείται μέτρο για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών σε σταβλικές εγκαταστάσεις, που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές.

Για τους μελισσοκόμους μπορεί να χρηματοδοτηθεί η  αγορά μελισσοσμηνών και κυψελών.

2ον) Ο Σπύρος Κουλκουδίνας  είχε ζητήσει την επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης ανά ζώο, που οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να οδηγήσουν σε σφαγή ή καταστροφή λόγω νόσου και  στα πλαίσια μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζεται θετικό σε αυτό το ενδεχόμενο, αφού στην απάντηση του Υφυπουργού τονίζεται ότι η  επικαιροποίηση και  αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης ανά ζώο μπορεί να γίνει  με τεκμηριωμένο αίτημα των συλλογικών οργάνων των κτηνοτρόφων προς τη Διεύθυνση Υγείας Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με τη  σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας.

3ον) Ο Σπύρος Κουλκουδίνας είχε ζητήσει εντατικοποίηση των ελέγχων και λήψη αυστηρών μέτρων για περιπτώσεις διακίνησης στην αγορά ελληνοποιημένων προϊόντων σε γάλα και κρέας.

Στην απάντηση του, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Κελέτσης αναφέρει, σε ότι αφορά στο γάλα, ότι οι αγοραστές υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε μήνα τις αγορές από παραγωγούς και  για το πρόβειο και γίδινο γάλα.

Σε ότι αφορά στο κρέας, ο Υφυπουργός τονίζει ότι λαμβάνονται μέτρα ελέγχου της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση  με την προέλευση, καταγωγή και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος από τις επιχειρήσεις.

4ον) Ο Σπύρος Κουλκουδίνας είχε προτείνει την τροποποίηση των προσκλήσεων που εκδίδονται για τους κτηνοτρόφους προκειμένου να είναι επιλέξιμες και να χρηματοδοτούνται μια σειρά δαπανών, όπως η περίφραξη βοσκοτόπων, δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης,  δαπάνες για την  βελτίωση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου, και δαπάνες για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών καλλιεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών.

Ο Υφυπουργός κ.Κελέτσης, απαντώντας στο Βουλευτή Πιερίας, αναφέρει ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ένταξη περισσότερων  επενδύσεων που αφορούν στην κτηνοτροφία σε νέα προκήρυξη στο τέλος του 2024.