Κίνδυνος ατυχημάτων στα φαράγγια του Ολύμπου

Τα νερά, αυτή την περίοδο, είναι πολλά και ορμητικά που στην κυριολεξία σκοτώνουν!!