Νίκου Δ. Βαρμάζη: Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης (1929-2016): Ο εμπαθής δάσκαλος, ο πολύτροπος φιλόλογος, ο ανένδοτος διανοούμενος, ο ισοβίτης της γλώσσας

Οργανισμός Πολιτισμού (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης – Σύνδεσμος Φιλολόγων Πιερίας: Παρουσίαση του βιβλίου στην Κατερίνη