Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού υπέγραψε Σύμβαση Συνεργασίας για την οργάνωση συστήματος εναλλακτικής διαχειρίσεως συσκευασιών

 Έχοντας ως ένα από τους βασικούς στόχους του τη βελτίωση του τρόπου συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και την αύξηση των ποσοτήτων των υλικών αυτών, ο δήμος Πύδνας- Κολινδρού υπέγραψε Σύμβαση Συνεργασίας με την εταιρεία “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.”, για την οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχειρίσεως Συσκευασιών στο δήμο.

 Στο πλαίσιο αυτής της συμβάσεως, η εταιρεία αναλαμβάνει -άνευ ανταλλάγματος- την τοποθέτηση και λειτουργία Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακυκλώσεως. Εκεί θα μπορούν οι πολίτες να εναποθέτουν τις πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες, λαμβάνοντας ανταποδοτικό αντίτιμο 3 λεπτ.  € για κάθε συσκευασία. Το αντίτιμο αυτό θα αποδίδεται με ειδική απόδειξη την οποία θα χρησιμοποιεί ο πολίτης για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα. Εναλλακτικά, θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεά του αντιστοιχούντος χρηματικού ποσού υπέρ κάποιου κοινωνικού σκοπού.

  «Πιστεύουμε πολύ στην ανακύκλωση και για το λόγο αυτό δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για την αύξηση των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών. Υποσχεθήκαμε εκσυγχρονισμό των τρόπων και μέσων συλλογής των υλικών αυτών, καθώς και θέσπιση κινήτρων για την αύξηση της ανακυκλώσεως. Την υπόσχεσή μας αυτή κάνουμε πράξη» δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Ανέστης Μανώλας.