Ο εθελοντισμός που “βλάστησε” στα Πιέρια Όρη, θέλει φροντίδα για να καρποφορήσει

Στην πρόσφατη φωτιά στα Πιέρια, η παρουσία των εθελοντών, υπήρξε σωτήρια ώστε να υπερκεραστούν δυσκολίες και να υποστηριχτούν οι πυροσβέστες στο δύσκολο έργο τους. Η ευαισθησία τους και η διάθεση ανάληψης δράσης, είναι αξιέπαινη και πρέπει να υποστηριχτεί από όλους τους θεσμούς και πρώτα και κύρια από τον Δήμο Κατερίνης. Στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ, αναγνωρίζουμε τον κομβικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εθελοντές στη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Προτείνουμε ο Δήμος Κατερίνης, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, να ενεργήσει:

α) για την προαγωγή του εθελοντισμού στην έδρα και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων και την παροχή κινήτρων σε όσους θα συμμετέχουν ενεργά (π.χ. μείωση δημοτικών τελών).

β) για τη δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας & Πυρασφάλειας από ενεργούς πολίτες και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και εγγραφή της στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ήδη ο Χιονοδρομικός Αθλητικός Σύλλογος (Χ.Α.Ο.Σ.) Ρητίνης, ξεκίνησε την προσπάθεια αυτοοργάνωσης  για τον σκοπό αυτό.

Με την ίδρυση της Εθελοντικής Ομάδας, να μεριμνήσει για την πλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων και στη συνέχεια την υποβολή αιτήματος, όπως προβλέπεται για τους Δήμους, προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Α΄ ή Β΄ Τάξης.

γ) για την πιστοποιημένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εθελοντών, στη διάσωση, την παροχή πρώτων βοηθειών και την πυρόσβεση καθώς και για την ασφαλιστική τους κάλυψη

δ) για τον άμεσο προγραμματισμό της αγοράς ευέλικτων πυροσβεστικών οχημάτων (ένα τουλάχιστον για κάθε δημοτική ενότητα, Πέτρας και Πιερίων), πλήρως εξοπλισμένων καθώς και φορητών πυροσβεστικών αντλιών. Στη Ρητίνη, υπάρχει πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε προμηθευθεί ο πρ. δήμαρχος Πιερίων κος Καριώτης, το οποίο δυστυχώς, είναι για χρόνια παροπλισμένο (πρέπει άμεσα να συντηρηθεί για να είναι έτοιμο προς χρήση).

ε) τη διάθεση κτιριολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων και εφοδιασμό τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

ζ) τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρων στα σχολικά κτήρια ώστε να μπορούν αυτά να λειτουργήσουν ως καταφύγια και σημεία παροχής πρώτων βοηθειών στους πληγέντες φυσικών καταστροφών

Είναι, πλέον, κοινή γνώση ότι, για να είμαστε αποτελεσματικοί στον τομέα της δασοπροστασίας/δασοπυρόσβεσης και γενικότερα της πολιτικής προστασίας, χρειάζεται η ενεργός συμμετοχή όλων – και των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των πολιτών. Οφείλει ο Δήμος Κατερίνης, να στηρίξει και να συνδέσει τους κρίκους των ομάδων ενεργών πολιτών, σε μια αλυσίδα προσφοράς και αλληλεγγύης. Γιατί μόνο έτσι, θα γίνει ανθεκτική η κοινωνία μας, στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.

Για την Αυτοδιοικητική Ομάδα “ΥΠΕΡΒΑΣΗ για τον Δήμο Κατερίνης” Σημέλα Ελ. Ελευθεριάδου MSc Δασολόγος / Περιβαλλοντολόγος