Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης για όλους

– Ψηφιακή επικοινωνία, ρομποτική και new media στον αθλητισμό
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των ιδιωτικών ή των δημόσιων οργανισμών και ΟΤΑ

Νέος κύκλος από 31/3/2020

Κατόπιν της επιτυχούς εξέλιξης του Α’ Κύκλου των δύο Προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα γνωστικά αντικείμενα «Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό» και «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ στο Ψηφιακό Περιβάλλον των Ιδιωτικών και των Δημόσιων Οργανισμών και ΟΤΑ» και του υψηλού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για το καινοτόμο περιεχόμενό τους, ο νέος κύκλος προγραμμάτων ξεκινά την Δευτέρα 31/3/2020.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας των δύο προγραμμάτων και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 30/3/2020. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα δύο προγράμματα έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων, επαγγελματιών και στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, εφοδιάζοντας τους εκπαιδευόμενους με σημαντικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Οι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της επιλογής τους, θα λάβουν Πιστοποιητικό ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:

2 ΜΟΡΙΑ για κατάταξη στους πίνακες διορισμών/ προσλήψεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βάσει του ν. 4589/2019 άρθρο 57

0,5 ΜΟΡΙΑ για κατάταξη στους πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει του ν. 4547/2018 άρθρο 21

Έως 6 ΜΟΡΙΑ για κατάταξη στους πίνακες πρόσληψης εκπαιδευτών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Μοριοδότηση, όπου προβλέπεται απο τις σχετικές προκηρύξεις, για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα προγράμματα «άθληση για όλους» σε Περιφέρειες, Δήμους κ.α. βάσει της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774-17-6-2016 τ.Β’).

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ NEW MEDIA ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Το πρόγραμμα προορίζεται να καλύψει στοχευμένες ανάγκες των στελεχών των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και των γυμναστών που απασχολούνται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στην εκπαίδευση.

Παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης. Είναι ετήσιας διάρκειας (39 εβδομάδες, 325 ώρες, 13 ECTS).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο, τα δίδακτρα και την μοριοδότηση που αυτό παρέχει, στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://sportcommunication.uop.gr

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ

Το πρόγραμμα είναι δομημένο στην βάση δύο κατευθύνσεων, ώστε ο εκπαιδευόμενος να επιλέξει την κατάλληλη κατεύθυνση για τον ίδιο, έχοντας ως γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες του εργασιακού του περιβάλλοντος. Οι δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται είναι οι εξής :

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ DIGITAL MARKETING

Το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Είναι ετήσιας διάρκειας (36 εβδομάδες, 475 ώρες, 19 ECTS).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο, τα δίδακτρα και την μοριοδότηση που αυτό παρέχει, στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://digitalcommunication.uop.gr

Επιστημονική Υπεύθυνη των προγραμμάτων είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτα Ι. Αντωνοπούλου.

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΠΙΣΩ