Παρέμβαση του Σπύρου Κουλκουδίνα για τη μοριοδότηση στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Ως  «άνιση αντιμετώπιση» χαρακτηρίζει ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας τις αλλαγές στη μοριοδότηση για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που εδώ και χρόνια προσφέρουν υπηρεσίες στις σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Συγκεκριμένα, σε νομοσχέδιο που έχει δοθεί σε διαβούλευση προβλέπεται ότι  η διδακτική εμπειρία θα μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά μήνα και μέχρι 120 μήνες ενώ αντίθετα η η εργασιακή εμπειρία θα μοριοδοτείται με 15 μονάδες ανά μήνα και μέχρι 120 μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι  θα απομακρυνθεί από τις σχολές της ΔΥΠΑ το εκπαιδευτικό προσωπικό που για χρόνια στήριζε τη λειτουργία τους και διαθέτει διδακτική αλλά και διοικητική εμπειρία.

Ο Σπύρος Κουλκουδίνας επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση αλλά και διδακτική εμπειρία και πρόκειται, κατά κανόνα, για ένα άρτια καταρτισμένο προσωπικό αφού πολλοί εξ αυτών διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και έχουν παρακολουθήσει σημαντικά σεμινάρια επιμόρφωσης πάνω στο αντικείμενο τους.

Ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να εξετάσει την αλλαγή του τρόπο μοριοδότησης για τους εκπαιδευτικούς της ΔΥΠΑ , ενισχύοντας τη μοριοδότηση που σχετίζεται με τη διδακτική εμπειρία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κουλκουδίνα προς το Υπουργείο Εργασίας 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ:  Μοριοδότηση στις προσλήψεις για τους εκπαιδευτικούς της ΔΥΠΑ

Κύριε Υπουργέ,

Οι εκπαιδευτικοί, που εδώ και χρόνια προσφέρουν υπηρεσίες στις σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) και οι οποίοι κατά κανόνα είναι ωρομίσθιοι και αναπληρωτές, έχουν προσφέρει σημαντικό έργο όλα αυτά τα χρόνια.

Διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση αλλά και διδακτική εμπειρία και πρόκειται, κατά κανόνα, για ένα άρτια καταρτισμένο προσωπικό αφού πολλοί εξ αυτών διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και έχουν παρακολουθήσει σημαντικά σεμινάρια επιμόρφωσης πάνω στο αντικείμενο τους.

Οι περισσότεροι υπηρετούν για χρόνια στις σχολές της ΔΥΠΑ και έχουν προσφέρει διδακτικό αλλά και διοικητικό έργο.

Στο νομοσχέδιο που έχει δοθεί σε διαβούλευση, επέρχονται αλλαγές στη μοριοδότηση με τρόπο που δημιουργεί ανακατατάξεις και ουσιαστικά θέτει σε μειονεκτική θέση τους εκπαιδευτικούς της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, η διδακτική εμπειρία θα μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά μήνα και μέχρι 120 μήνες ενώ αντίθετα η η εργασιακή εμπειρία θα μοριοδοτείται με 15 μονάδες ανά μήνα και μέχρι 120 μήνες.

Το γεγονός αυτό συνιστά ανατροπή αφού στην τελευταία προκήρυξη η διδακτική εμπειρία υπολογιζόταν  μέχρι 1600 μόρια ενώ η επαγγελματική μέχρι 900 μόρια.

Με τα νέα δεδομένα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απομακρυνθεί από τις σχολές της ΔΥΠΑ το εκπαιδευτικό προσωπικό που για χρόνια στήριζε τη λειτουργία τους και διαθέτει διδακτική αλλά και διοικητική εμπειρία, γεγονός που συνιστά άνιση αντιμετώπιση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και αν προτίθεται να μεταβάλλει τον τρόπο μοριοδότησης για τους εκπαιδευτικούς της ΔΥΠΑ , ενισχύοντας τη μοριοδότηση που σχετίζεται με τη διδακτική εμπειρία.