Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης και αγροτικής οδοποιίας από τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

????????????????????????????????????

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:«Προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας,  η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους. Μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων έργων, λειτουργούμε προληπτικά, προκειμένου να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι από την εκδήλωση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων»

Συνεχίζονται, οι παρεμβάσεις, αντιπλημμυρικής θωράκισης και αγροτικής οδοποιίας από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Οι παρεμβάσεις, αφορούν εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης κοίτης και αναχωμάτων ρέματος στη Λαγόραχη και συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας, με χαλικόστρωση οδών και διάστρωση υλικών στον Κολινδρό-Παλιάμπελα, από τα  συνεργεία και τα μηχανήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Οι παρεμβάσεις,  έχουν ως σκοπό, την αποκατάσταση της ασφαλούς υδραυλικής ροής, για  την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς αγροτικού οδικού δικτύου, που θα εξυπηρετεί τον τοπικό αγροτικό πληθυσμό.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, προσηλωμένη στο στόχο της, υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, μέσα από  στοχευμένες ενέργειες, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών.