Παρεμβάσεις για τον ευπρεπισμό και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Κοινοτικό κατάστημα Περίστασης

Την εξυπηρέτηση των πολιτών διασφαλίζει η εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι εργασίες συντήρησης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κοινοτικών καταστημάτων, οι οποίες  εκτελούνται από συνεργεία των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ήδη προγραμματισμένες εργασίες είναι σε εξέλιξη την τρέχουσα εβδομάδα στο Κοινοτικό Κατάστημα Περίστασης.

«Κάθε κοινοτικό κτίριο αποτελεί κατά τόπους σημείο αναφοράς. Πρόκειται για ανοικτά κτίρια, που θέτουν στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, η φροντίδα για την αποκατάσταση των φθορών και η συμβολή μας στον ευπρεπισμό και στην αισθητική βελτίωση των εγκαταστάσεών τους εντάσσεται στις προτεραιότητές μας» σημειώνει σε δήλωσή του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Συμεωνίδης.

Ειδικότερα οι εργασίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

– ελαιοχρωματισμό  του Κοινοτικού καταστήματος

– παρεμβάσεις υδραυλικών και αντικατάσταση ειδών υγιεινής

– ηλεκτρολογικές εργασίες

– μεταφορά του ιατρείου σε καταλληλότερο & μεγαλύτερο χώρο εντός της Κοινότητας.

– καθαριότητα και καλλωπισμό

Τέλος, τη λειτουργία οργανωμένου συστήματος ανακύκλωσης με κάδους για γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, καθώς και για ανακύκλωση φθαρμένων ρούχων.

«Για όσο διάστημα εκτελούνται οι εργασίες στο Κοινοτικό κατάστημα θα παρακαλούσα για την υπομονή και την κατανόηση των κατοίκων που εισέρχονται στο χώρο» τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δ.Κ. Περίστασης Γιώργος Χελιδονόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Δήμαρχο Κώστα Κουκοδήμο και τον αντιδήμαρχο Γιάννη Συμεωνίδη, για την εποικοδομητική συνεργασία και την υλοποίηση των εργασιών.