«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων» στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:«Ένα σημαντικό έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής με γνώμονα την υποστήριξη ηλικιωμένων συνανθρώπων μας που θα τους διασφαλίζει συνθήκες ασφαλούς γήρανσης και ποιοτικής διαβίωσης»

Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία απέναντι στην τρίτη ηλικία»

Το έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο, «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων»,θα παρουσιάσουν η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χρήστος Μήττας, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, στις 10 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Στην εκδήλωση, θα παρουσιαστούν, αναλυτικά, οι σκοποί και οι στόχοι του έργου, αλλά και οι διαδικασίες λειτουργίας του, προκειμένου να ενημερωθούν οι κοινωνικές δομές των Δήμων της Π.Ε. Πιερίας αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους  ηλικιωμένους  κατοίκους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων-που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους και την ασφαλή τους γήρανση. Η δράση αφορά κυρίως άτομα που ζουν μόνα ή / και σε χρόνια πάσχοντες (κατάθλιψη, αστάθεια, κινητικά προβλήματα, διαβήτης, Alzheimer, καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, κ.α.) που βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας.

Η υπηρεσία προς τους ηλικιωμένους θα περιλαμβάνει:α) τη λειτουργία Κέντρου 24ης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων, και β) την παρακολούθηση και τηλεειδοποίηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών.

Το έργο θα υποστηρίξει την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε τρεις χιλιάδες (3.000) ωφελούμενους για περίοδο τριών (3)  ετών.

Η προτεινόμενη υπηρεσία θα καλύψει το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων και Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αρμόδια για την παροχή της υπηρεσίας, είναι η «Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας» και οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις & Τμήματα.