Πιλοτικές συνδέσεις και επέκταση δικτύου φυσικού αερίου μέσα στο 2020 στην Κατερίνη

Συνάντηση του Δημάρχου Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Δ.Α) Μάριο Τσάκα

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την επέκταση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και τις συνδέσεις καταναλωτών στην Κατερίνη ζήτησε ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος στη συνάντηση που είχε στη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  της Δ.Ε.Δ.Α. Μάριο Τσάκα.

Ο κ. Κουκοδήμος αναφέρθηκε στην ανάγκη η Κατερίνη να ενταχθεί στο πρώτο πλάνο σχεδιασμού, ενώ τόνισε ότι ο Δήμος Κατερίνης θα παρέχει κάθε διευκόλυνση στην κατεύθυνση υλοποίησης του σημαντικού έργου.

Ο κ. Τσάκας από την πλευρά του σημείωσε ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, η Δ.Ε.Δ.Α πρόκειται να υλοποιήσει επεκτάσεις του δικτύου και συνδέσεις καταναλωτών (οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών) σε επτά Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και εν προκειμένω στην πόλη της Κατερίνης, πρόκειται να υλοποιηθούν συνδέσεις καταναλωτών στο υφιστάμενο δίκτυο μέσω δύο πιλοτικών προγραμμάτων.

Με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα, προβλέπεται να υλοποιηθούν 100 συνδέσεις ενώ με το δεύτερο προβλέπεται η σύνδεση ισάριθμων τουλάχιστον συνδέσεων. Τονίζεται ότι ο αριθμός των συνδέσεων δεν είναι περιοριστικός δύναται όμως να αυξηθεί ανάλογα με τη ζήτηση.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συνδέσεων των οικιακών καταναλωτών περιλαμβάνει τόσο τις συνδέσεις των κεντρικών θερμάνσεων των πολυκατοικιών όσο και τις αυτόνομες θερμάνσεις μεμονωμένων κατοικιών. Η κατηγορία των εμπορικών καταναλωτών περιλαμβάνει ενδεικτικά τις συνδέσεις επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχείων, σχολείων, νοσοκομείων, δημοσίων κτιρίων κ.α. Επιπλέον, με το πιλοτικό έργο προβλέπεται και η ανάπτυξη δικτύου διανομής, περιορισμένης έκτασης, εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου, η έναρξη του έργου προβλέπεται σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της ΔΕΔΑ να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2020. Τα χιλιόμετρα μέσης και χαμηλής πίεσης, καθώς και οι συνδέσεις (για την περίοδο 2020-2023) που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στην πόλη της Κατερίνης παρουσιάζονται κάτωθι:

Δίκτυο Μέσης Πίεσης: 7,5 χλμ.

Κόστος Δικτύου Μέσης Πίεσης: 1.620.000 ευρώ

Δίκτυο Χαμηλής Πίεσης: 111,96 χλμ.

Κόστος Δικτύου Χαμηλής Πίεσης: 6.975.108  ευρώ

Συνδέσεις: 3.863 (Οικιακοί, εμπορικοί, βιομηχανικοί)

Κόστος Συνδέσεων: 4.445.055 ευρώ

Το συνολικό κόστος του επενδυτικού έργου στην πόλη της Κατερίνης ανέρχεται προϋπολογιστικά σε 13.040.163  ευρώ.

Στην παρούσα φάση, η σύνδεση είναι εφικτή μόνο για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται επί του ενεργού δικτύου, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Συμπληρώνετε και αποστέλλετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση ΔΕΔΑ ΑΕ, Πύργος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα ή, εναλλακτικά, στο [email protected].

Εάν η σύνδεση είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, τότε θα ενημερωθείτε σχετικά και θα κληθείτε να υποβάλλετε συμπληρωμένη την αίτηση σύνδεσης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση, το ενδιαφέρον σας καταχωρείται και θα ειδοποιηθείτε σε περίπτωση μελλοντικών επεκτάσεων του δικτύου.  

Πολύ σύντομα εξάλλου, όπως διαβεβαίωσε η ΔΕΔΑ θα λειτουργήσει στην Κατερίνη γραφείο υποδοχής αιτήσεων και ενημέρωσης πολιτών.