Ποιος θα είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δίου – Ολύμπου;

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δίου – Ολύμπου επιλέγει Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Σε ειδική συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00, θα επιλέξει τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.  

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που δέχεται τις καταγγελίες και συμβουλεύει τα δύο μέρη, υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, αλλά αναζητά τον κοινό τόπο, στον οποίο η λογική τεκμηρίωση μπορεί να πετύχει την γεφύρωση της διάστασης. Χωρίς να ακυρώνει την δυνατότητα της δικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης.