Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.: Άμεση χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έναντι της διασποράς του νέου Κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπ’ όψη την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., θεωρεί αναγκαίο να ληφθούν σε όλους τους Δήμους της χώρας τα παρακάτω μέτρα:

 • Άμεση αποστολή των δυο αυτών σχετικών εγγράφων που αναφέρονται σε «Κατευθυντήριες Οδηγίες» και «Μέτρα Προστασίας των Εργαζομένων» προς όλα τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) και τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Ε.Υ.Α.Ε.).
 • Άμεση κάλυψη των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλους τους εργαζόμενους σύμφωνα με την τελευταία κοινή Υπουργική Απόφαση, με παράκαμψη των χρονοβόρων διαδικασιών.
 • Προτεινόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό καθαρισμού εσωτερικών χώρων και καθαριότητας, ως υψηλότερου κινδύνου σε σχέση με την περιβαλλοντική έκθεση στον Κορωνοϊό. Τα μέσα αυτά θα προμηθεύονται και θα διανέμονται (σε είδος και ποσότητα) μόνο καθ´ υπόδειξη του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) και του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.), κατόπιν αξιολόγησης της σοβαρότητας έκθεσης στο μολυσματικό παράγοντα και των χρησιμοποιούμενων προϊόντων καθαρισμού και χημικών απολυμαντικών.
 • Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης.
 • Προστατευτικές ρόμπες μιας χρήσης.
 • Προστατευτικές ποδιές μιας χρήσης.
 • Προστατευτικός σκούφος (καπέλο) μιας χρήσης με γείσο και χωρίς.
 • Κάλυμμα υποδημάτων μιας χρήσης (ποδονάρια).
 • Κάλυμμα βραχιόνων (επιμανίκια) μιας χρήσης.
 • Προστατευτική Φόρμα ολόσωμη (αδιάβροχη) από πολυπροπυλένιο (μιας χρήσης) για χρήση χημικών.
 • Παντελόνι ιατρικό μιας χρήσης.
 • Φιλτρόμασκα μιας χρήσης με επίστρωση ενεργού άνθρακα.
 • Φιλτρόμασκα ημίσεως προσώπου από καουτσούκ, με φίλτρο κατάλληλο για χημικά.
 • Γυαλιά κλειστού τύπου.
 • Τέλος συστήνεται ο εφοδιασμός με υγρό σαπούνι σε κατάλληλες σαπουνοθήκες και χάρτινων χειροπετσετών μιας χρήσης σε ειδικές θήκες ή βάσεις σε όλους τους χώρους υγιεινής των εργαζομένων (W.C, νιπτήρες, αποδυτήρια-μπάνια κ.λπ.).

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς άμεσα να λάβουν προληπτικά μέτρα προστασίας  ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, παρέχοντας ειδική άδεια με διεύρυνση των κατηγοριών πέρα από τους καρκινοπαθείς και μεταμοσχευθέντες.

Μέχρι τότε οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να παρεμβαίνουν ώστε σε κάθε Δήμο οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων να απομονώνονται στην οικία τους με την σύμφωνη γνώμη του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.