Σεμινάριο με θέμα «Εφηβική πραγματικότητα: Προκλήσεις και ευκαιρίες»