Σπ. Κουλκουδίνας: «Επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση της ανακατασκευής του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου»

Μετά την κοινοβουλευτική παρέμβαση για να χρηματοδοτηθεί η αλλαγή και ο επανασχεδιασμός του αρδευτικού δικτύου στη Ρητίνη, ο Βουλευτής Πιερίας Σπύρος Κουλκουδίνας αναδεικνύει την ανάγκη χρηματοδότησης ενός ακόμα σημαντικού έργου για τον πρωτογενή τομέα στο νομό, όπως είναι η ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου, Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας.

Για το έργο με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ έχει ήδη κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Ελατοχωρίου με τη συνεργασία της Π.Ε Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης, ως προς τη σύνταξη των σχετικών μελετών.

Ο Σπύρος Κουλκουδίνας, στην παρέμβασή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνει 4 βασικούς λόγους που συνιστούν αναγκαία την υλοποίηση του έργου:

1ον) Η δημιουργία ενός νέου αρδευτικού δικτύου αποτελεί αναπτυξιακό προαπαιτούμενο για το Ελατοχώρι, που αποτελεί  ένα ορεινό χωριό, το οποίο ζει, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, από τον πρωτογενή τομέα.

2ον) Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην περιοχή έχει ως προϋπόθεση τη δημιουργία ενός νέου αρδευτικού δικτύου που θα ενισχύσει την παραγωγή και θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 5.000 στρεμμάτων.

3ον) Η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, μέσω του συγκεκριμένου δικτύου, θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ταμιευτήρων δεξαμενών νερού προκειμένου να αντιμετωπιστεί ορθολογικά το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας.

4ον) Το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από παλαιότητα, συχνές βλάβες ενώ το γεωγραφικό ανάγλυφο καθιστά δύσκολη τη συντήρηση του.

Παράλληλα τονίζει ότι μία από τις κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής ήταν η υλοποίηση αρδευτικών έργων σε όλη τη χώρα, τα οποία θα αρδεύουν περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια  στρέμματα γης και θα ωφελήσουν πάνω από 100.000 αγρότες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του Σπύρου Κουλκουδίνα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

                                        Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ : Επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση της ανακατασκευής του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου, Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας

Κύριε Υπουργέ,

Μία από τις κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής ήταν η υλοποίηση αρδευτικών έργων σε όλη τη χώρα, τα οποία θα αρδεύουν περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια  στρέμματα γης και θα ωφελήσουν πάνω από 100.000 αγρότες.

Ένα από τα έργα που θεωρούνται μείζονος σημασίας είναι η ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου, Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας.

Για το έργο με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ έχει ήδη κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Ελατοχωρίου με τη συνεργασία της Π.Ε Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης, ως προς τη σύνταξη των σχετικών μελετών.

Τα δεδομένα που καθιστούν επιτακτική την υλοποίηση του έργου συνηγορούν προς την κατεύθυνση της ένταξης αλλά και υλοποίησης του έργου αφού:

1ον) Η δημιουργία ενός νέου αρδευτικού δικτύου αποτελεί αναπτυξιακό προαπαιτούμενο για το Ελατοχώρι, που αποτελεί  ένα ορεινό χωριό, το οποίο ζει, σχεδόν κατ’αποκλειστικότητα, από τον πρωτογενή τομέα.

2ον) Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην περιοχή έχει ως προϋπόθεση τη δημιουργία ενός νέου αρδευτικού δικτύου που θα ενισχύσει την παραγωγή και θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 5.000 στρεμμάτων.

3ον) Ηκάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, μέσω του συγκεκριμένου δικτύου, θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ταμιευτήρων δεξαμενών νερού προκειμένου να αντιμετωπιστεί ορθολογικά το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας.

4ον) Το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από παλαιότητα, συχνές βλάβες, ενώ το γεωγραφικό ανάγλυφο καθιστά δύσκολη τη συντήρηση του.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Κύριος Υπουργός:

1. Ποιες είναι οι προθέσεις ως προς την αξιολόγηση της πρότασης που έχει κατατεθεί από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ελατοχωρίου, με την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του έργου «Εκτενής αντικατάσταση δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου, Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας» με προϋπολογισμό 2.500.000,00 ευρώ»;