Στα 93.133.000 ευρώ ο προϋπολογισμός του 2020 για το Δήμο Κατερίνης

Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος: «Πρέπει αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ο καθένας από μας, να ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό για να πληρώσουμε πάρα πολλούς που περιμένουν να πάρουν τα δεδουλευμένα τους»

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης στην ειδική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιανουαρίου 2020.

Στην εισηγητική του τοποθέτηση ο Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Μορφακίδης τόνισε πως είναι ένας ισοσκελισμένος με πραγματικά οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμός ο οποίος νοικοκυρεύει τον Δήμο και θέτει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος κ. Κ. Κουκοδήμος αναφέρθηκε στην δυσκολία και τον αγώνα που έγινε ώστε να κλείσει ο προϋπολογισμός ευχαρίστησε την ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών για την βοήθεια σ αυτήν την προσπάθεια. Κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό ώστε να καταστεί δυνατό να πληρωθούν οι πολλοί  επαγγελματίες, προμηθευτές, επιχειρήσεις που περιμένουν να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους.

Στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο κ. Σ. Χιονίδης υπερασπίστηκε το έργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το οποίο όπως τόνισε «αναγνωρίζεται» στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό, ενώ δεν εντόπισε έργα και πρωτοβουλίες της νέας δημοτικής αρχής που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν στο θετικό πρόσημο και την ποιοτική της διαφορά.

Ακολούθησε αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο ο οποίος παρουσίασε στοιχεία της κακής διαχείρισης του δήμου από την προηγούμενη δημοτική αρχή και απαντήθηκε από τον κ. Χιονίδη. Ήταν μια έντονη αντιπαράθεση με προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Όλοι Μαζί Μπορούμε καλύτερα» κ. Α. Λιακόπουλος στην τοποθέτησή του επικεντρώθηκε στην άποψη που έχει εκφράσει στο Δημοτικό Συμβούλιο πως δεν θα έπρεπε ο Δήμος να αυξήσει τα τέλη και ούτε να πάρει δάνειο. Στάθηκε σε δαπάνες που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και οι οποίες θα μπορούσαν να παραλειφθούν ή να εξασφαλιστούν με άλλη διαδικασία ώστε να μην απαιτηθούν τα παραπάνω. Ο συνδυασμός καταψήφισε τον προϋπολογισμό

Καταψήφισε επίσης τον προϋπολογισμό ο εκπρόσωπος του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» ενώ ο κ. Ε. Παπαδόπουλος δήλωσε παρόν

Οι Αντιδήμαρχοι παρουσίασαν την εικόνα διάλυσης του Δήμου

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Αντιδημάρχων οι οποίοι με συγκεκριμένα στοιχεία ανά τομέα αρμοδιότητας παρουσίασαν στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν πως η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε έναν δήμο όχι μόνο χρεωμένο, αλλά και εγκαταλειμμένο. Πολλές οι ελλείψεις, πολλά τα χαμένα οχήματα και εργαλεία, ενώ ήταν υπέρογκες οι δαπάνες, ιδιαίτερα την προεκλογική περίοδο και μέχρι τον Αύγουστο που χρέωσαν το Δήμο Κατερίνης   

Σιωπηρή αποχώρηση της μείζονος αντιπολίτευσης

Μετά τις πρώτες τοποθετήσεις του Δημάρχου κ. Κ. Κουκοδήμου και την ανταπάντηση του κ. Χιονίδη ο ίδιος και τα μέλη της παράταξής τους, όσο διαρκούσαν οι τοποθετήσεις των αντιδημάρχων, αποχώρησαν σιωπηλά από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όταν ήλθε η ώρα των δευτερολογιών στην αίθουσα από την παράταξη Χιονίδη έμεινε μόνο ο κ. Λ. Ντόντης ο οποίος δεν έκανε καμιά τοποθέτηση – απάντηση σε όσα ειπώθηκαν και αφορούσαν την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου αλλά δήλωσε πως καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Σύμφωνα με την ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού τα έσοδα και τα έξοδα εμφανίζονται ως εξής:

Ως προς τα έσοδα:

Στα τακτικά έσοδα που προβλέπονται συνολικά 19.798.512,29 ευρώ τα οποία προέρχονται από:

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 10.793.112,29

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.492.400,00

Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.461.000,00

Φόροι και εισφορές 500.000, 00

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 269.000,00

Λοιπά τακτικά έσοδα 258.000,00

Έσοδα από κινητή περιουσία 25.000,00  

Στα έκτακτα έσοδα τα οποία προβλέπονται συνολικά 20.627.860,66 ευρώ τα οποία προέρχονται από:

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 19.563.881,26

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 476.979,40

Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα 400.000,00

Λοιπά έκτακτα έσοδα 120.000,00

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 67.000,00

Στα έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) προβλέπονται 2.685.000,00 ευρώ τα οποία προέρχονται από:

Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) τακτικά (θα βεβαιωθούν το 2020) 2.597.000,00

Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) έκτακτα 88.000,00

Στα έσοδα από εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) προβλέπονται 24.438.657,00 ευρώ τα οποία προέρχονται από:

Εισπράξεις από δάνεια 5.625.000,00

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 18.813.657,00

Στα έσοδα εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων προβλέπονται 14.723.033,30 ευρώ τα οποία προέρχονται από:

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων 4.723.000,00

Επιστροφές χρημάτων 7.760.073,30

Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) 2.239.960,00

Τα χρηματικά υπόλοιπα προβλέπονται 10.859.963,75 τα οποία προέρχονται:

Από τα τακτικά έσοδα 5.130.216,02 και από τα έκτακτα έσοδα 5.729.720,73

Ως προς τα έσοδα τα οποία προορίζονται για επενδύσεις προβλέπονται 20.708.381,00 ευρώ και συγκεκριμένα από τα τακτικά έσοδα 1.064.000,00 ευρώ και από τα έκτακτα έσοδα 19.644.381,26 ευρώ. Τα έσοδα αυτά προέρχονται:

Από τα τακτικά:

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%) 767.000,00 ευρώ

Τέλος Αδειών Οικοδομών 30.000,00 ευρώ

Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 9.000,00 ευρώ

Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις 258.000,00 ευρώ

Από τα έκτακτα:

Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς 19.563.881,26 ευρώ

Προϊόν εκποίησης ακινήτων 67.000,00 ευρώ

Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων 13.000,00 ευρώ

Λοιπά έκτακτα έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών 500,00 ευρώ    

Ως προς τα έξοδα

Τα έξοδα είναι 93.133.000,00 ευρώ, αναλύονται ως Έξοδα 31.992.992,18 ευρώ, Επενδύσεις 27.367.689,39 ευρώ και Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 33.696.572,65 ευρώ. Αναλυτικά:

Έξοδα:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.729.919,09

Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1,103.112,01

Παροχές τρίτων 7.659303,08

Φόροι τέλη 289.015,00

Λοιπά Γενικά Έξοδα 889.629,13

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 1.702.000,00

Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 2.001.743,00

Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους

Λοιπά έξοδα 1.494.598,58

Επενδύσεις

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.494.349,48

Έργα 21.700.889,87

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 4.172.450,04

Πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) Αποδόσεις και Προβλέψεις

Πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) 8.915860,15

Αποδόσεις 6.971.042,49

Προβλέψεις μη είσπραξης (επισφάλεια) 17.809.670,01

Τέλος το αποθεματικό προβλέπεται στις 75.745,78