Συμμετοχή του ΒΕΝΙΑΜΙΝ στο εγχείρημα “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ”

Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη συμμετοχή του στο εγχείρημα “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ”

Το εγχείρημα αυτό, στοχεύει στην ανάδειξη της διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας και συνεισφοράς των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελληνική κοινωνία.

Μέσω του εγχειρήματος “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Συνεργασία για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ” επιχειρείτε η παραγωγική συμβολή στη δημόσια συζήτηση και στην προσπάθεια ανάδειξης  της διαφάνειας των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που ενσωματώνεται ήδη στον τρόπο λειτουργίας τους ως βασική αξία.

FLYER A4_3 FOLD_BENIAMIN (NEW) 2019 (F).cdr

Επιπλέον δημιουργείται και ενισχύεται η ανοικτή και εποικοδομητική σχέση μεταξύ των οργανώσεων και των πολιτών, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία τους αλλά και οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας με την Πολιτεία.

Για να επιτευχθεί  αυτό προτείνονται μέτρα για την προαγωγή της διαφάνειας. Μέτρα όπως η υποχρέωση δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων σε ετήσια βάση, η εφαρμογή διαφανών διαδικασιών διαχείρισης και κατανομής πόρων, η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και ηθικών κωδικών, η διαρκής ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές τους, η ενεργή συμμετοχή εθελοντών σε εσωτερικές διαδικασίες και αποφάσεις.

Μια κοινή προσπάθεια σύμπραξης, περισσοτέρων από 60 οργανώσεων, με στόχο την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης μέσα από ένα πλαίσιο διαφάνειας και αξιοπιστίας

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τις οργανώσεις  που συμμετέχουν, καθώς και τις  προϋποθέσεις ένταξης στην Πρωτοβουλία, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link: www.pgd.gr.