Συνέλευση Κοσμητείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Κατερίνη

Στην Κατερίνη πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, η Συνέλευση Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.
Στη Συνέλευση που συμμετείχαν εκτός από καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής με έδρα την πόλη μας και καθηγητές από τις Πανεπιστημιουπόλεις Θεσσαλονίκης, Σερρών και Καβάλας, συζητήθηκαν θέματα εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής ενώ
απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης κος Γεώργιος Νταντάμης, ο οποίος εξέφρασε την μεγάλη υποστήριξη του Δήμου και τη διάθεση πολυεπίπεδης συνεργασίας τόσο με το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας όσο και γενικότερα με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.