Συνεδριάζει την Παρασκευή 8/3 το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

8 Μαρτίου, Ημέρα της Γυναίκας, το “ανδροκρατούμενο” Δημοτικό Συμβουλιο Κατερίνης συνεδριάζει για να “διεκπεραιώσει” 15 θέματα, τα περισσότερα διαδικαστικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θέματα: 4 (Δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κατερίνης) και 7 (Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης τους).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου και ώρα 19.00 και θα συζητηθούν:

 1. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας ύστερα από την παραίτηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
  Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
 2. Ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 0253 (ΚΕΠ 0253) Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
 3. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016
  Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
 4. Λήψη Απόφασης για Δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κατερίνης
  Εισηγητής: Θεόδωρος Τόνας, ειδικός σύμβουλος
 5. Επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Λουτρικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης 2024
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 6. Έγκριση του Αναθεωρημένου Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 7. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης τους στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2024
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 8. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, οικισμού Ανδρομάχης Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 9. Κατάργηση περιπτέρου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας Ελάφου
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 10. Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου 36
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 12. Ανάκληση της παραχώρησης χρήσης χώρου εντός του Συνεδριακού Πνευματικού Κέντρου
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 13. Παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης), κατόπιν αίτησης του μισθωτή
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 14. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 15. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς
  Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΠ

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης