Συνεδριάζει την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Με 12 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου Ολύμπου την Τετάρτη 12.02.2020 και ώρα 18:00 στο Λιτόχωρο.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

1. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση τεχνικού προγράμματος έτους 2020

2. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών ΔΕ.Ε. Δίου»

3. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία με ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα Δήμου Δίου Ολύμπου»

4. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης – Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Δίου – Ολύμπου

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων κτηρίων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου από τη θεομηνία της 15ης  έως 17ης  Νοεμβρίου 2017»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

6. Αποδοχή της υπ΄αριθμ.927/2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

7. Τακτοποιητική  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

8. Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής του προϋπολογισμού 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

9. Καθιέρωση 24ωρης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατο, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) του Γραφείου με αρμοδιότητες «Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δίου Ολύμπου, για το έτος 2020 και εφεξής.

Εισήγηση: Γ. Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δίου Ολύμπου για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄ Κατανομή) έτους 2020.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

11. Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία

12. Κατανομή 4ης  έως 12ης δόσης ΣΑΤΑ 2019 και υπολοίπων προηγούμενων κατανομών

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος