Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

Με 26 θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων καλούνται σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 22 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 18:00

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (3η)
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 2. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση του κανονισμού στάσιμου εμπορίου του Δ. Κατερίνης
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 3. Καθορισμός τελών για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομά-χης Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης έτους 2024
  Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του αρ. 99 ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Δίου Ολύμπου και Δήμου Κατερίνης ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης Εισηγητής: Παναγιώτης Ιορδανίδης, αντιδήμαρχος
 5. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας ύστερα από την παραίτηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Φωκαΐδης, ειδικός συνεργάτης
 6. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ναυαγίων εντός Λιμένα στους Λιμένες αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Πιερίας
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Φωκαΐδης, ειδικός συνεργάτης
 7. Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας» (7/2021 μελέτη)
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 8. Κοινή χρήση τμήματος που βρίσκεται στο πρόσωπο του με αριθμό 271 κληροτεμαχίου της διανομής του αγροκτήματος Κατερίνης
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 9. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης με έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης με δραστηριότητα: «Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη, Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη, υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων» της ΣΚΟΥΜΠΑΣ Α. – ΓΚΙΑΤΑΣ Β. Ο.Ε., σε αγροτική οδό (διανομής)
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης με έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης με δραστηριότητα: «Μηχανουργείο – υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών – κατασκευές μεταλλικών σκελετών, πορτών, παραθύρων, στριφονιών γεωργικών μηχανημάτων – οξυγονοκολλήσεις – επισκευές και συντηρήσεις ρουλεμάν και μηχανημάτων – Χοντρικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων» του κ. Κυπαρίσση Ιωάννη, σε αγροτική οδό (διανομής)
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης με έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης με δραστηριότητα: «Βιομηχανία Παραγωγής Σαλατών Χαμηλής Όχλησης» της ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., σε αγροτική οδό (διανομής)
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης με έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης με δραστηριότητα: «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» της Δ. Παπαγεωργίου – Ι. Παπαγεωργίου Ο.Ε., σε αγροτική οδό (διανομής)
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης με έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης με δραστηριότητα: «Κατασκευή μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως, εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες» της ΟΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ – ΟΦΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ Ο.Ε., σε αγροτική οδό
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης με έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης με δραστηριότητα: «Ξενοδοχειακή μονάδα» της Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σε αγροτική οδό (διανομής)
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
 15. Έγκριση μεταβιβασθέντων στοιχείων της κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας του Δημοτικού Σχολείου Κορινού
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 16. Μεταβίβαση κυριότητας του ακινήτου, στο οποίο λειτουργεί το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 17. Εξέταση αιτήματος του μισθωτή Σαντικίδη Μπρίτου Ιωάννη για υπαναχώρηση από το υπ’ αριθ. πρωτ. 24597/11.8.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δυνάμει του οποίου ο Δήμος Κατερίνης εκμίσθωσε έκταση εμβαδού 436,75 τ.μ. με κτηριακές εγκαταστάσεις (κατάστημα ΑΜΜΟΣ), εντός του υπ’ αριθ. 1273 τεμαχίου στην Κοινότητα Περίστασης για χρονικό διάστημα οχτώ ετών
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 18. Έγκριση της απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανάθεσης των συγκομιστικών εργασιών (υλοτομία, μεταφορά, μετατόπιση, διάθεση των προϊόντων) των δασικών τμημάτων έτους 2024 του Δημοτικού δάσους της Κοινότητας Μηλιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 19. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κατερίνης με α) το «ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΓΟΣ» και β) το «ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΙΒΩΤΟΣ», με έδρα τον Δήμο Κατερίνης, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 20. Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς έτους 2024
  Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
 21. Υποβολή αιτήματος στην ειδική επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2503/97 για την Ανακήρυξη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών, ύστερα από γνωμοδότηση της Κοινότητας
  Εισηγητής: Χρήστος Βογιατζής, αντιδήμαρχος
 22. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Κατερίνης κατά το σχολικό έτος 2024-25)
  Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
 23. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
 24. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στη δράση “Living in the EU” του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Εισηγητής: Ευθύμιος Τσίρκος, εντεταλμένος σύμβουλος
 25. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης του Β’ Δ.Α.Κ. Κατερίνης (κεντρική σάλα) σε περίπτωση κακοκαιρίας ως plan B, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του Δήμου Κατερίνης (μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Τουρισμού) με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων στο 38ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στις 12 & 13 Ιουλίου 2024
  Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος
 26. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στη διοργάνωση «Παγκόσμια Αθλητική Συνάντηση Νέων 2024 (United World Games 2024)» που θα διεξαχθεί στο κρατίδιο του αδελφοποιημένου Δήμου Μόουσμπουργκ – Κλάγκενφουρτ από 20.06.2024 έως 23.06.2024
  Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης