Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Πιερίας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1:  Ανανέωση συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, έτους 2020.

Θέμα 2:  Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, Σκάλας Κατερίνης, έτους 2020.

Θέμα 3:  Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, Πλαταμώνα, έτους 2020.

Θέμα 4:  Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων κεντρικού κτηρίου σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας, κόστους 5,500.00€ + 1,320.00€ (Φ.Π.Α.24%) = 6,820.00€.

                 Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5:  Έγκριση ετήσιων δαπανών, μη αναρτητέων στη Διαύγεια, προϋπολογισμού έτους 2020.

Θέμα 6:  Έγκριση δαπανών, Δεκεμβρίου 2019.

     • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 7:  Ανανέωση ομάδων εργασίας έτους 2020 και ενίσχυσή τους με υπαλλήλους από το προσωπικό που μεταφέρθηκε από την επιμελητηριακή αστική εταιρεία.

Θέμα 8:  Έξοδα παράστασης Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Πιερίας και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020.

                 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9:  Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.