ΣΥΡΙΖΑ: Η εταιρεία JUMBO επιβάλλει στους εργαζόμενους το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές το χρόνο.

Τον Ιανουάριο του 2019 η JUMBO επικαλούμενη την αυξημένη δουλειά στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού, ουσιαστικά δηλαδή όλο το χρόνο, υποχρέωσε τους εργαζόμενους να υπογράψουν μία τροποποιητική σύμβαση εργασίας η οποία μετατρέπει την 5ήμερη εργασία σε 6ήμερη.
Σήμερα επιβάλλει την 7ήμερη εργασία με το “έτσι θέλω”. Η 7ήμερη πλέον εργασία στην JUMBO έρχεται να προστεθεί στους χαμηλούς μισθούς, την ημιαπασχόληση, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, την εντατικοποίηση και τα ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας που είναι καθεστώς. Όλα αυτά, για να αυξάνει τα κέρδη της.
Η νομοθεσία ν. 4177/2013 και ν. 4472/2017 προβλέπει πως με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές λαμβανομένων υπόψιν των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.
Οστόσο δεν έγινε καμιά διαβούλευση , παρά την εκπεφρασμένη μάλιστα την αντίθεση του εμπορικού κόσμου της Πιερίας στο συγκεκριμένο μέτρο, και συνακόλουθα η απόφαση της εταιρίας είναι παράνομη και καταχρηστική.
Η JUMBO αντί να προσλάβει προσωπικό, αντί να κάνει μόνιμους και πλήρους απασχόλησης τους 4ωρους και τους εποχιακούς, εντατικοποιεί ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργασίας, επιβάλλοντας 7ήμερη εργασία, στερώντας στους εργαζόμενους το ρεπό τους.
Την εργασιακή ζούγκλα που έχουν συνδιαμορφώσει η εργοδοσία, με τις ευλογίες της κυβέρνησης της ΝΔ που κατάργησε τη μετενέργεια και την ευνοϊκότερη ρύθμιση, μπορούν οι εργαζόμενοι να την αντιπαλέψουν οργανωμένα και συλλογικά.
Απέναντι στην «κανονικότητα» και τη «βιώσιμη» ανάπτυξη που προβάλλει η ΝΔ για να αυγατίζουν τα κέρδη τους οι μεγαλοεργοδότες, βάζουμε μπροστά τις ανάγκες και τα σύγχρονα εργασιακά δικαιώματά .

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 13-1-2020

ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ