Σωματείο Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Πιερίας: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου μας και των Νόμων 1712/1987 και 2081/1992, καλούμε όλα τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Πιερίας τo Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 και ώρα 18.00 στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κατερίνης (Εκάβη) του Δήμου Κατερίνης, να παρευρεθούν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Οικονομικός Απολογισμός.
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Έγκριση Πεπραγμένων, Οικονομικού Απολογισμού, Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  6. Προτάσεις, ανακοινώσεις μελών.
  7. Αρχαιρεσίες ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση στις 21 Μαρτίου 2020, ημέρα Σάββατο στον ίδιο τόπο και ώρα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας θα επαναληφθεί την 28η Μαρτίου 2020, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα, με όσα μέλη και αν παραστούν.

Οι αρχαιρεσίες ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (7ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως) θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 και ώρες από τις 09.30 έως τις 15.00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κατερίνης (Εκάβη) στο ισόγειο του κτιρίου.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση προς τη Διοίκηση του Σωματείου στα γραφεία του, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00.

Ώρες λειτουργίας γραφείου : καθημερινά 09.00 – 11.00.

Η ψηφοφορία  γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Σωματείου μας ( Γεωργάκη Ολυμπίου 1, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο 23510-78736, καθημερινά τις ώρες 09.00 – 11.00 ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κουτσής Δημήτριος                                  Τσαλός Αθανάσιος