Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης  σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Καλείσθε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 26  Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σύμφωναμε τις διατάξεις των άρθρων 6 & 7 του ν.5056/2023.   

Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθούν έως δέκα (10) θέματα, τα οποία θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία θα τεθούν από τους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και στα οποία θα απαντήσει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.  

Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή θεμάτων η 21.6.2024, μέχρι την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν να υποβάλλουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο από την οποία θα προκύπτουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά κάτω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους, θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης