Σ. Κουλκουδίνας: «Δεν μπορεί να υπάρχει ηλικιακό όριο για τη φιλοξενία παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία»

Την ενίσχυση και αναβάθμιση  της λειτουργίας τους αλλά και την επίλυση των προβλημάτων, που έχουν καταγραφεί, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, ζητά με παρέμβαση του προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας.

Επισημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ηλικιακό πλαφόν για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠ-μεΑ την περίοδο 2024-2025, αφού ένα  παιδί με αναπηρία ηλικίας 21 ετών έχει τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανάγκες στην ηλικία των 22 ετών ή και περισσότερο και δεν πρέπει να αποκλείεται από τη δημιουργική απασχόληση. 

Ο Βουλευτής Πιερίας θέτει δύο επίσης ζητήματα, όπως:

-Η επίλυση του προβλήματος καθυστέρησης των πληρωμών από την ΕΕΤΑΑ στα ΚΔΑΠ-μεΑ.

-Η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτές τις δομές που διαθέτουν εμπειρία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Χαρακτηρίζει ως θετική εξέλιξη την ανακοίνωση της Υπουργού για την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 25 εκατομμύρια ευρώ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής

Απασχόλησης, γεγονός που διασφαλίζει, σε μεγάλο βαθμό, τη  λειτουργία των ΚΔΑΠ-μεΑ.

«Η στήριξη αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους, συνδέεται με το δείκτη ευαισθητοποίησης όχι μόνο της Πολιτείας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας απέναντι στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία»,  τονίζει ο Σπύρος Κουλκουδίνας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κουλκουδίνα:

                                Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της λειτουργίας και επίλυση των προβλημάτων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία»

Κυρία Υπουργέ,

Η στήριξη των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους, συνδέεται με το δείκτη ευαισθητοποίησης όχι μόνο της Πολιτείας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας απέναντι στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Η κυρία Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε πρόσφατα την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 25 εκατομμύρια ευρώ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, γεγονός που συνιστά θετική εξέλιξη αφού διασφαλίζεται η λειτουργία των ΚΔΑΠ-μεΑ.

Ειδικά όμως για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών με αναπηρία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα, όπως:

-Η δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει ηλικιακό πλαφόν για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠ-μεΑ την περίοδο 2024-2025. Ένα παιδί με αναπηρία ηλικίας 21 ετών έχει τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανάγκες στην ηλικία των 22 ετών ή και περισσότερο και δεν πρέπει να αποκλείεται από τη δημιουργική απασχόληση.

-Η επίλυση του προβλήματος καθυστέρησης των πληρωμών από την ΕΕΤΑΑ στα  ΚΔΑΠ-μεΑ .

-Η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτές τις δομές που διαθέτουν εμπειρία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη στήριξη και την αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών με Αναπηρία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Σπυρίδων Κουλκουδίνας

Βουλευτής Πιερίας