Τέσσερις προτάσεις του Σπύρου Κουλκουδίνα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων

Μέσα από μια κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας καταθέτει 4 προτάσεις για τη στήριξη των κτηνοτρόφων.

Ο κ.Κουλκουδίνας επισημαίνει ότι επιβίωση και η ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διατροφική επάρκεια της χώρας, γεγονός που επιβάλλει να επανεξεταστεί το πλαίσιο ενισχύσεων και αποζημιώσεων αλλά και να συζητηθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την τροποποίηση των σχεδίων βελτίωσης για τους κτηνοτρόφους.

Οι προτάσεις που έχει καταθέσει ο Βουλευτής για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, περιλαμβάνουν:

1ον) Την επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης ανά ζώο, που οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να οδηγήσουν σε σφαγή ή καταστροφή λόγω νόσου και  στα πλαίσια μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.

Οι τιμές που προσδιορίζονται με σχετική ΚΥΑ υπολείπονται της εμπορικής αξίας του ζώου και πρέπει να αναπροσαρμοστούν.

2ον) Την εντατικοποίηση των ελέγχων και λήψη αυστηρών μέτρων για περιπτώσεις διακίνησης στην αγορά ελληνοποιημένων προϊόντων σε γάλα και κρέας.

3ον) Την αναπροσαρμογή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στην κτηνοτροφία με βάση τα νέα δεδομένα.

4ον) Την τροποποίηση των προσκλήσεων που εκδίδονται για τους κτηνοτρόφους προκειμένου να είναι επιλέξιμες και να χρηματοδοτούνται μια σειρά δαπανών, όπως η περίφραξη βοσκοτόπων, δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης, δαπάνες για γεωτρήσεις , δαπάνες για την  βελτίωση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου, δαπάνες για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών καλλιεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών.

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και τις δυνατότητες που υπάρχουν όχι απλά για την επιβίωση αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Πρέπει να μειώσουμε τις εισαγωγές και να ενισχύσουμε την κτηνοτροφική παραγωγή» αναφέρει σε δήλωση του ο Σπύρος Κουλκουδίνας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του κ.Κουλκουδίνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ «Μέτρα στήριξης των ελλήνων κτηνοτρόφων»

Κύριε Υπουργέ,

Στις νέες συνθήκες με την αύξηση του κόστους παραγωγής, έχουν μεταβληθεί και τα δεδομένα για τους κτηνοτρόφους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες.

Η επιβίωση και η ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διατροφική επάρκεια της χώρας, γεγονός που επιβάλλει να επανεξεταστεί το πλαίσιο ενισχύσεων και αποζημιώσεων αλλά και να συζητηθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την τροποποίηση των σχεδίων βελτίωσης για τους κτηνοτρόφους.

Κάτω από το πρίσμα των νέων δεδομένων, η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει μέτρα, όπως:

α) Η επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης ανά ζώο που οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να οδηγήσουν σε σφαγή ή καταστροφή λόγω νόσου και  στα πλαίσια μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.

Οι τιμές που προσδιορίζονται με σχετική ΚΥΑ υπολείπονται της εμπορικής αξίας του ζώου και πρέπει να αναπροσαρμοστούν.

β) Εντατικοποίηση των ελέγχων και λήψη αυστηρών μέτρων για περιπτώσεις διακίνησης στην αγορά ελληνοποιημένων προϊόντων σε γάλα και κρέας.

γ) Αναπροσαρμογή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στην κτηνοτροφία με βάση τα νέα δεδομένα.

δ) Τροποποίηση των προσκλήσεων που εκδίδονται για τους κτηνοτρόφους προκειμένου να είναι επιλέξιμες και να χρηματοδοτούνται μια σειρά δαπανών, όπως η περίφραξη βοσκοτόπων, δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης, δαπάνες για γεωτρήσεις , δαπάνες για την  βελτίωση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου, δαπάνες για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών καλλιεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1.Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου σε σχέση με τις τέσσερις ανωτέρω προτάσεις για την στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Σπυρίδων  Κουλκουδίνας

Βουλευτής Πιερίας