Τεχνικές εργασίες στο ρέμα «Ουρλιά» στο Δήμο Δίου-Ολύμπου για την αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: ΄΄Διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά το έργο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας συνεχίζεται. Οι προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες στο ρέμα «Ουρλιά» στο Δήμο Δίου-Ολύμπου για την αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό΄΄

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση βλαβών καταστρώματος οδού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας στα όρια του Νομού Πιερίας». Το έργο-προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)-με χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών-ζημιών των καταστρωμάτων οδικού δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης  της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Με αμείωτη ένταση, προχωρούν οι παρεμβάσεις και τη Μεγάλη Εβδομάδα, που αφορούν,  επένδυση των πρανών  με την κατασκευή Σαρζανέτ  -δεξιά και αριστερά- στο ρέμα «Ουρλιάς  σε μήκος 250μ  ανάντη από τη συμβολή με την 5η Ε.Ο. Κατερίνης – Δίου.

Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται -στο έργο- μεταξύ άλλων να πραγματοποιηθούν είναι:

α)Διανοίξεις και καθαρισμοί-μόρφωση παράπλευρων τάφρων τριγωνικής ή μη διατομής, ερεισμάτων σε μεγάλο τμήμα οδών και επενδύσεις τμημάτων αυτών β)Καθαρισμοί φρεατίων, σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών γ)Κατασκευή τεχνικών έργων (κιβωτοειδών και σωληνωτών οχετών, serazaneti, τοίχων αντιστήριξης κ.α.) σε θέσεις που δημιουργήθηκαν προβλήματα εκτεταμένων ζημιών-διαβρώσεων δ)Εργασίες κατασκευής – αποκατάστασης επιχώματος οδού και εργασίες κατασκευής-ανακατασκευής στρώσεων οδοστρωσίας οδού )Εργασίες αποκατάστασης φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών καταστρώματος των οδών και στ)Εργασίες σήμανσης-ασφάλισης των οδών, με αποκαταστάσεις τμημάτων φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, κ.α..